OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno – biurowym, stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Tarnawatka-Tartak, przy ulicy Tomaszowskiej, oznaczonej numerem 120/3 ark. 1 obręb Tarnawatka – Tartak. Pierwszy przetarg na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzony został 12 marca 2019 r. Drugi przetarg […]

19

paź

Konkurs plastyczny dla przedszkoli pt. “Wakacje na wsi”

Konkurs plastyczny dla placówek wychowania przedszkolnego pt. „Wakacje na wsi” organizowany przez Urząd Statystyczny w Lublinie Na prace plastyczne czekamy do 20 listopada 2020 r. Cel konkursu: rozwój umiejętności plastycznych i rozbudzenie kreatywności dzieci, umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu, poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród dzieci, wyłonienie najlepszych prac wykonanych przez[…]

OGŁOSZENIE O  DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O  DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg drugi ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnawatka: Niezabudowana nieruchomość budowlana położona w miejscowości Tarnawatka – Tartak, oznaczona nr ewid. 52/71 obręb Tarnawatka – Tartak, o pow. 0,1523 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00044432/9. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod[…]