Bernadeta Wołoszyńska – wieloletni dyrektor ZSiP w Tarnawatce na emeryturze  

Ostatni dzień sierpnia bieżącego roku był jednocześnie ostatnim dniem pracy zawodowej dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce Bernadety Wołoszyńskiej.

Swoją funkcję pełniła nieprzerwanie od roku 2007. Karierę zawodową rozpoczęła w 1985 r. jako nauczyciel Szkoły Podstawowej w Niemirówku, a w latach 1999 – 2007 była także jej dyrektorem. Okres sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie przez Bernadetę Wołoszyńską, zbiegł się w czasie z reformami systemu oświaty w naszym kraju. W 1999 roku powstały gimnazja, a dotychczasowe ośmioletnie szkoły podstawowe stały się sześcioletnimi. Kolejne zmiany systemu miały miejsce 2017 roku, kiedy gimnazja zlikwidowano, powracając do ośmioletnich szkół podstawowych. Kolejnym wyzwaniem okazała się pandemia, która zmusiła placówki oświatowe do całkowitej zmiany systemu nauczania. Podczas pożegnania odchodzącej z pracy Bernadety Wołoszyńskiej, które odbyło się na zebraniu Rady Pedagogicznej ZSiP w Tarnawatce, wójt Piotr Pasieczny stwierdził, że była już dyrektor, wszystkim stającym przed nią wyzwaniom w pełni podołała. Dodał także, że w czasie sprawowania przez funkcji szkoła całkowicie zmieniła swoje oblicze, zyskując wiele materiałów i pomocy dydaktycznych. Wykonano także szereg remontów i inwestycji, mających na celu poprawę warunków funkcjonowania placówki. Wybudowane zostało boisko o sztucznej nawierzchni, hala sportowa, parking, nowe przedszkole, a na ukończeniu jest już termomodernizacja starej części szkoły, która całkowicie zmieni jej obraz zewnętrzny. Podkreślił także, że priorytetem dla Bernadety Wołoszyńskiej jako dyrektora, szkoły było zawsze zapewnienie jak najwyższego poziomu nauczania, dobro ucznia oraz współpraca z nauczycielami i rodzicami. Zalety charakteru b. dyrektor pozwoliły także na sprawne i bezkonfliktowe zarządzanie dużą grupą ludzi. W ostatnich słowach wójt podziękował za wieloletnie zaangażowanie w wychowanie naszych dzieci i młodzieży. Wyraził także osobistą wdzięczność za wzorową współpracę z organem prowadzącym, której skutkiem jest poprawa efektów i warunków nauczania.

Przyłączając się do podziękowań dla kończącej pracę zawodową Bernadety Wołoszyńskiej, Redakcja życzy wielu lat w zdrowiu i wszelkiej pomyślności.

Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że przez najbliższy rok obowiązki dyrektora ZS i P w Tarnawatce pełnić będzie dotychczasowy zastępca Dorota Ciećko. Wicedyrektorem od 1 września została Barbara Kierepka.

 

Red.

 

 

Powiązane posty