Budynek byłej szkoły podstawowej w Pańkowie

– budynek byłej szkoły podstawowej z działką nr 189/1
– lokalizacja – Pańków, przy drodze powiatowej
– powierzchnia użytkowa ~ 320 m2
– powierzchnia zabudowy ~ 220 m2
– powierzchnia działki 0,3226 ha
– uzbrojenie na działce: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, c.o. z własnego kotła
węglowego
– budynek 2 kondygnacyjny częściowo podpiwniczony
– zgodnie z MPZP działka oznaczona jest jako teren usług (UK, UO, UI) – usługi kultury, usługi
oświaty i wychowania, usługi inne. Dopuszcza się możliwość rozbudowy, modernizacji obiektu,
możliwość zmiany funkcji i lokalizacji innych usług, o uciążliwości nie przekraczającej granic
działki
– cena wywoławcza 214 450 zł

Powiązane posty

22

Cze
Aktualności

Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Uwaga ! Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na […]

21

Cze
Aktualności

Referendum nie będzie

Komisarz Wyborczy w Zamościu II podjął decyzję o odrzuceniu wniosku mieszkańców Gminy Tarnawatka w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Tarnawatka przed upływem kadencji.. W postanowieniu z dnia 18 maja stwierdzono, że wniosek zawiera nienadające się do usunięcia uchybienia, polegające na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Zgodnie z ustawą[…]