Budynek gminy już po remoncie                                                                      

W listopadowym numerze z ubiegłego roku „Co w Naszej Gminie”  informowaliśmy Czytelników o uzyskaniu dofinansowania na termomodernizację obiektów publicznych w Tarnawatce. Dziś z satysfakcją możemy poinformować, że pierwsza część zadania została zrealizowana.

Najbardziej widoczną zmianą, jaka zaszła dzięki inwestycji, jest nowa elewacja budynku Urzędu Gminy Tarnawatka. Oprócz tego nastąpiła wymiana instalacji i kotłów centralnego ogrzewania wraz ze zmianą źródła ciepła z węgla na gaz ziemny. Docieplone zostały ściany zewnętrzne i stropodachy, dokonano wymiany drzwi zewnętrznych oraz montażu paneli fotowoltaicznych. Koszt robót podstawowych objętych dofinansowaniem zamknął się w kwocie prawie 615 tys. zł. Roboty dodatkowe, w tym odwodnienie budynku i obróbki blacharskie, kosztowały ponad 51 tys. zł. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej zapewniającej 100% energii elektrycznej na potrzeby urzędu, to ponad 21 tys. zł. Za czynności inspektora nadzoru budżet gminy zapłacił 12,3 tys. zł. Łączny koszt inwestycji to ponad 700 tys. zł.

Jak dowiedzieliśmy się od wójta Piotra Pasiecznego, w przyszłym roku planowana jest kompleksowa przebudowa chodników i urządzenie terenu znajdującego się przed wejściem głównym do urzędu. Jak podkreślił wójt, będzie to kolejny element porządkowania przestrzeni publicznej w centrum Tarnawatki.

Warto jeszcze przypomnieć, że drugim etapem termomodernizacji z terminem zakończenia do 30 listopada 2021 roku objęty zostanie budynek szkoły w Tarnawatce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane posty

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej nieużytek położonej w obrębie ewidencyjnym Pańków oznaczonej numerem: 362/4 ark. 1 o pow. 0,12 ha. Termin zagospodarowania nieruchomości 1.11.2021 – 31.10.2024r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 362/4 ark. 1 przeznaczona jest pod zabudowę […]

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej nieużytek położonej w obrębie ewidencyjnym Pańków oznaczonej numerem: 192/4 ark. 1 o pow. 0,12 ha. Termin zagospodarowania nieruchomości 1.11.2021 – 31.10.2024r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 192/4 ark. 1 przeznaczona jest pod pola[…]