Budynek gminy już po remoncie                                                                      

W listopadowym numerze z ubiegłego roku „Co w Naszej Gminie”  informowaliśmy Czytelników o uzyskaniu dofinansowania na termomodernizację obiektów publicznych w Tarnawatce. Dziś z satysfakcją możemy poinformować, że pierwsza część zadania została zrealizowana.

Najbardziej widoczną zmianą, jaka zaszła dzięki inwestycji, jest nowa elewacja budynku Urzędu Gminy Tarnawatka. Oprócz tego nastąpiła wymiana instalacji i kotłów centralnego ogrzewania wraz ze zmianą źródła ciepła z węgla na gaz ziemny. Docieplone zostały ściany zewnętrzne i stropodachy, dokonano wymiany drzwi zewnętrznych oraz montażu paneli fotowoltaicznych. Koszt robót podstawowych objętych dofinansowaniem zamknął się w kwocie prawie 615 tys. zł. Roboty dodatkowe, w tym odwodnienie budynku i obróbki blacharskie, kosztowały ponad 51 tys. zł. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej zapewniającej 100% energii elektrycznej na potrzeby urzędu, to ponad 21 tys. zł. Za czynności inspektora nadzoru budżet gminy zapłacił 12,3 tys. zł. Łączny koszt inwestycji to ponad 700 tys. zł.

Jak dowiedzieliśmy się od wójta Piotra Pasiecznego, w przyszłym roku planowana jest kompleksowa przebudowa chodników i urządzenie terenu znajdującego się przed wejściem głównym do urzędu. Jak podkreślił wójt, będzie to kolejny element porządkowania przestrzeni publicznej w centrum Tarnawatki.

Warto jeszcze przypomnieć, że drugim etapem termomodernizacji z terminem zakończenia do 30 listopada 2021 roku objęty zostanie budynek szkoły w Tarnawatce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]