23

Lip

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]

23

Lip

Budowa drogi od Tarnawatki-Tartaku do Podhorzec

Pomimo panujących upałów, trwają intensywne prace przy budowie dróg powiatowych położonych na terenie gmin Tarnawatka i Tomaszów Lubelski. Odcinek przebiegający przez nasz teren rozpoczyna się przy drodze krajowej nr 17 w Tarnawatce-Tartaku i ciągnie się przez Wieprzów aż do miejscowości Przecinka. Aktualnie wykonano wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną, trwa także przebudowa przepustów. Łącznie na terenie naszej gminy[…]