06

październik

Informacje o programie Czyste Powietrze

Informacje o programie Czyste Powietrze Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektowanych źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel lub kocioł na biomasę) nie spełniających wymagań Czystego Powietrza na nowoczesne […]

01

październik

Nabór kandydatów na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że trwa ciągły nabór kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe oraz rodziny zastępcze niezawodowe. Żeby zostać rodzicem zastępczym, trzeba spełnić kilka kryteriów m.in. mieć stałe źródło utrzymania i odpowiednie warunki lokalowe. Ważne są także predyspozycje kandydata i motywacja do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Na etapie kwalifikacyjnym psycholog sporządza opinię o[…]

23

wrz.

Dożynek czas

Przełom sierpnia i września to tradycyjny czas, w którym rolnicy dziękują Bogu za zebrane plany. Nie inaczej było i w tym roku. Święto plonów na naszym terenie miało szczególnie dostojny, charakter ponieważ obchodzono je nie tylko na poziomie gminnym. Dodatkowo powiat tomaszowski dostąpił zaszczytu organizacji dożynek wojewódzkich. W Tarnawatce dożynki gminno-parafialne odbyły się 22 sierpnia na placu[…]