20

gru

Sesje Rady Gminy

W ciągu ostatniego miesiąca odbyły się dwa posiedzenia Rady Gminy Tarnawatka. Pierwsze miało miejsce 26 listopada, a drugie 7 grudnia 2021 roku. Podczas listopadowych obrad radni zajęli się m.in. wysokością podatków lokalnych na rok następny. Jako pierwsza pod obrady trafiła uchwała w sprawie stawki podatku rolnego, którą ustala się w oparciu o średnią cenę żyta ogłaszaną przez […]

15

gru

Stulecie urodzin Heleny Mulawy

Stu lat w zdrowiu i szczęściu dożyć chciałby każdy. Niewielu osobom udaje się jednak dożyć tak sędziwego wieku. W piątek 10 grudnia 2021 roku setną rocznicę urodzin obchodziła mieszkanka Tarnawatki-Tartaku pani Helena Mulawa. Z okazji tak wielkiego święta, szacowną jubilatkę odwiedzili członkowie rodziny, przyjaciele, znajomi, a także przedstawiciele władz różnych szczebli. List od premiera RP Mateusza Morawieckiego[…]