02

Mar

Rozstrzygnięcie konkursu na strój karnawałowy

21 stycznia 2021 r komisja w składzie: Monika Szczepaniuk – przewodnicząca, Monika Baran  członek, Joanna Koperwas członek, powołana do oceny zdjęć nadesłanych w Gminnym Konkursie na Najciekawszy Strój Karnawałowy dokonała ich oceny i przyznała nagrody. W konkursie wzięło udział 7 uczestników  w kategorii Dziecko. W grupie Dorosłych zgłoszeń nie było. Przy rozstrzygnięciu pod uwagę brane były następujące […]

02

Mar

Jest budżet na 2021 rok

Rada Gminy Tarnawatka na posiedzeniu w dniu 28 stycznia, przyjęła budżet na 2021 rok. Przed przystąpieniem do tematów ściśle finansowych radni przyjęli jeszcze trzy uchwały. Jako pierwsza procedowana była petycja skierowana do Rady przez Piotra Sterkowskiego z Warszawy. Wniosek dotyczył podjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne wszelkich działań władz międzynarodowych, krajowych i lokalnych wykluczające mieszkańców gminy[…]

Inwestycje wodno-ściekowe   

Na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie ukazała się lista zadań zakwalifikowanych do współfinansowania operacji dla typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Wśród zamieszczonych tam projektów znalazły się dwa złożone przez Gminę Tarnawatka. Na 81[…]