03

Lip

ZAWIADOMIENIE Z POWODU UTRZYMUJĄCEGO SIĘ STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NIE BĘDĄ PROWADZONE ODCZYTY WODOMIERZY DO ODWOŁANIA

ZAWIADOMIENIE WÓJT GMINY TARNAWATKA INFORMUJE, ŻE Z POWODU UTRZYMUJĄCEGO SIĘ STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NIE BĘDĄ PROWADZONE ODCZYTY WODOMIERZY DO ODWOŁANIA. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSZĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNAWATKA O PODANIE STANÓW WODOMIERZY W TERMINIE DO 15 DNIA MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO ZAKOŃCZENIU KWARTAŁU ROZLICZENIOWEGO, telefonicznie pod numerem telefonu : 84 6624710 wew. 44 lub e-mail: woda@tarnawatka.pl TERMINY ODCZYTÓW […]