21

Cze

Pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?

Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy? Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955). Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. […]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI   Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 2 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej nieużytek położonej w Tarnawatce – Tartaku oznaczonej numerem: 52/73. Termin zagospodarowania nieruchomości 1.07.2021 – 30.06.2023 r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 52/73 ark. 1 przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Oddanie w dzierżawę[…]