OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnawatka: Niezabudowana nieruchomość budowlana położona w miejscowości Tarnawatka – Tartak, oznaczona nr ewid. 52/72 obręb Tarnawatka – Tartak, o pow. 0,1531 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00044432/9. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod […]

Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje, że uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr CXVII/2414/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku wydłużony został termin naboru wniosków w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach do 13 marca 2020 roku do godz. 15:00:00. Pełną dokumentację konkursową i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/4-2-produkcja-energii-z-oze-w-przedsiebiorstwach-1/aktualizacja-regulaminu-konkursu-wydluzenie-naboru-do-13-03-2020-r/