OGŁOSZENIE O  PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 OGŁOSZENIE O  PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI   Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej, stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Pańków, oznaczonej numerem 189/1 ark. 1 obręb Pańków. Nieruchomość o pow. ogólnej 0,3226 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00061052/6 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako[…]