Informacja dotycząca uproszczeń dla rolników

Informacja dotyczącej Radykalnych uproszczeń dla rolników oraz zachęcenie rolników do wypełnienia ankiety znajdującej się na stronie internetowej https://www.webankieta.pl/ankieta/696712/radyklane-uproszczenia-dla-rolnikow.html Pozyskane, za pomocą przedmiotowego formularza ankiety, informacje posłużą do sprawnej realizacji jednego ze strategicznych projektów MRiRW, którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem.

INFORMACJA

Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości, że w dniach 08 i 09 stycznia 2022 roku na terenie Gminy Tarnawatka (teren obwodu nr 303) odbędzie się polowanie zbiorowe. Polowanie, którego organizatorem jest Koło Łowieckie Nr 8 Łoś w Lublinie odbywać się będzie w godz. 7:30-15:30.

INFORMACJA

INFORMACJA Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości, że w dniach 11 i 12 grudnia 2021 roku na terenie Gminy Tarnawatka w okolicach miejscowości Pańków oraz Tarnawatka (obwód łowiecki nr 305) odbędzie się polowanie zbiorowe. Polowanie, którego organizatorem jest Nadleśnictwo Tomaszów odbywać się będzie w godz. 7:30-16:00.