OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnawatka: Niezabudowana nieruchomość budowlana budownictwa usługowego położona w miejscowości Tarnawatka, oznaczona nr ewid. 268 ark. 3 obręb Tarnawatka, o pow. 3,4980 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00045560/2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako tereny obiektów […]

05

Lut

Szkolenie Platforma Żywnościowa – nowe możliwości obrotu produktami rolno-spożywczymi

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli   Zespół Doradztwa Rolniczego w Tomaszowie Lubelskim zaprasza na szkolenie   Platforma Żywnościowa –                nowe możliwości obrotu produktami       rolno-spożywczymi Szkolenie odbędzie się w dniu 11.02.2020 r. Sala B Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lub. godz. 10.00   Program : Informacje o projekcie Zasady obrotu w systemie kursu jednolitego Zasady obrotu w systemie[…]