OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI     Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnawatka:     Niezabudowana nieruchomość budowlana położona w miejscowości Tarnawatka – Tartak, oznaczona nr ewid. 110 obręb Tarnawatka – Tartak, o pow. 0,1000 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00045773/8. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona […]