Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych i pracowników UG, członków KGW i OSP oraz aktywnych mieszkańców gmin na szkolenie e-learningowe pn. „Zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu o fundusz sołecki”.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 2 sierpnia do 20 września 2021 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania w procesach rozwoju lokalnego w oparciu o fundusz sołecki.

 

 

 Nazwa formy edukacyjnej „Zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu o fundusz sołecki”

Termin realizacji 02.08 – 20.09.2021 r.

Miejsce realizacji Platforma e-learningowa CDR www.cdrkursy.pl

 

Terminarz

19.07.2021 r.                          Początek rekrutacji

06.09.2021 r.                          Zakończenie rekrutacji

02.08.2021 r.                          Udostępnienie modułu I na platformie e-learningowej

09.08.2021 r.                          Udostępnienie modułu II na platformie e-learningowej

16.08.2021 r.                          Udostępnienie modułu III na platformie e-learningowej

23.08.2021 r.                          Udostępnienie modułu IV na platformie e-learningowej

30.08.2021 r.                          Udostępnienie modułu V na platformie e-learningowej

02.08 – 20.09.2021 r.             Udział w szkoleniu on-line, zapoznanie się z treścią modułów

30.08 – 20.09.2021 r.             Możliwość przystępowania do testu zaliczeniowego  

 

Lp. Moduły szkolenia Liczba godzin
1. Teoretyczne podstawy rozwoju zasobów lokalnych 3
2. Zarządzanie zasobami gminy 2
3. Partycypacja społeczna w procesie zarządzania i rozwoju obszarów wiejskich 3
5. Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego 3
6. Fundusz sołecki „Krok po kroku” 2
7. Test zaliczeniowy 1
Razem 14

 

Powiązane posty

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej wykorzystywanej rolniczo położonej w Hucie Tarnawackiej oznaczonej numerem: 1083/1 ark. 2 obr. Huta Tarnawacka o pow. 0,45 ha. Termin zagospodarowania nieruchomości 1.10.2021 – 30.09.2024r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 1083/1 ark. 2 przeznaczona jest […]

Ogłoszenia

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Spisz się. Rachmistrz zaprasza do świetlic INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań Jeszcze do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Aby ułatwić Państwu wypełnienie obowiązku spisowego, na terenie naszej gminy organizujemy mobilne punkty spisowe.  Mobilne punkty, w których spisywać będzie spisywać rachmistrz, zostaną ustawione: 12.09.2021r. w niedziele o godzinie 12.00 w Klocówce[…]