Dokonywanie wszelkich płatności poprzez bankowość elektroniczną

Urząd Gminy Tarnawatka zaleca dokonywanie wszelkich płatności poprzez bankowość elektroniczną.

Numer konta bankowego do wpłaty podatków i opłat skarbowych:
Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski O/Tarnawatka:

18963910642003640000260001

Opłaty za wywóz odpadów oraz wodę i kanalizację dokonywane są na
indywidualne konta.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Numery telefonów
84 662 47 10 – centrala, Sekretariat Urzędu Gminy Tarnawatka
tel. wewnętrzne:
– 44 – odpady, woda i kanalizacja,
– 43 – podatki,
– 41– księgowość,
Adres e-mail: gmina@tarnawatka.pl

Sytuacja epidemiologiczna wymusza ograniczenie kontaktów
osobistych, również przy poborze podatków i opłat przez sołtysów,
dlatego apeluję o udzielenie pomocy osobom starszym w
dokonywaniu płatności drogą elektroniczną.

Wójt Gminy Piotr Pasieczny

Powiązane posty

22

Cze
Aktualności

Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Uwaga ! Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na […]

21

Cze
Aktualności

Referendum nie będzie

Komisarz Wyborczy w Zamościu II podjął decyzję o odrzuceniu wniosku mieszkańców Gminy Tarnawatka w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Tarnawatka przed upływem kadencji.. W postanowieniu z dnia 18 maja stwierdzono, że wniosek zawiera nienadające się do usunięcia uchybienia, polegające na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Zgodnie z ustawą[…]