Droga przez Podhucie                                                                    

Wraz z ostatnimi dniami listopada zakończyły się prace przy budowie drogi wiodącej przez całe Podhucie aż do drogi powiatowej Tarnawatka-Tartak – Wieprzów.

Zadanie polegało na wybudowaniu ponad 3,5 km jezdni asfaltowej, a realizowane było przez firmę PRDM z Tomaszowa Lubelskiego. Wartość robót wyniosła 1 mln 535 tys. złotych. Połowa z tej kwoty została sfinansowana przez Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny gminy, prawie w całości, został pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który przekazał gminie Tarnawatka kwotę ponad 724 tys. zł.

Poproszony o komentarz do tej inwestycji wójt Piotr Pasieczny powiedział: Cieszę się bardzo, że drogę przez Podhucie udało się zrealizować właśnie w tym roku. Dzięki inwestycji powstał naprawdę długi odcinek jezdni, która służyć będzie nie tylko mieszkańcom, ale także odwiedzającym nas gościom. Droga ta była jedną z ostatnich dróg gminnych wymagających tak dużych nakładów finansowych. Tym bardziej należy docenić pomoc rządu do jej realizacji. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze będzie można przeznaczyć na inne potrzeby, których wciąż mamy bardzo wiele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane posty

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej nieużytek położonej w obrębie ewidencyjnym Pańków oznaczonej numerem: 362/4 ark. 1 o pow. 0,12 ha. Termin zagospodarowania nieruchomości 1.11.2021 – 31.10.2024r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 362/4 ark. 1 przeznaczona jest pod zabudowę […]

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej nieużytek położonej w obrębie ewidencyjnym Pańków oznaczonej numerem: 192/4 ark. 1 o pow. 0,12 ha. Termin zagospodarowania nieruchomości 1.11.2021 – 31.10.2024r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 192/4 ark. 1 przeznaczona jest pod pola[…]