Droga przez Podhucie                                                                    

Wraz z ostatnimi dniami listopada zakończyły się prace przy budowie drogi wiodącej przez całe Podhucie aż do drogi powiatowej Tarnawatka-Tartak – Wieprzów.

Zadanie polegało na wybudowaniu ponad 3,5 km jezdni asfaltowej, a realizowane było przez firmę PRDM z Tomaszowa Lubelskiego. Wartość robót wyniosła 1 mln 535 tys. złotych. Połowa z tej kwoty została sfinansowana przez Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny gminy, prawie w całości, został pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który przekazał gminie Tarnawatka kwotę ponad 724 tys. zł.

Poproszony o komentarz do tej inwestycji wójt Piotr Pasieczny powiedział: Cieszę się bardzo, że drogę przez Podhucie udało się zrealizować właśnie w tym roku. Dzięki inwestycji powstał naprawdę długi odcinek jezdni, która służyć będzie nie tylko mieszkańcom, ale także odwiedzającym nas gościom. Droga ta była jedną z ostatnich dróg gminnych wymagających tak dużych nakładów finansowych. Tym bardziej należy docenić pomoc rządu do jej realizacji. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze będzie można przeznaczyć na inne potrzeby, których wciąż mamy bardzo wiele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]