Dwa miliony pod choinkę

Dwa miliony złotych – taką kwotę otrzymała gmina Tarnawatka z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: Przystanek na Kresach – Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce.

Czek na wskazaną wyżej sumę przekazał wójtowi Piotrowi Pasiecznemu Ryszard Madziar szef gabinetu politycznego wicepremiera Jacka Sasina. Uroczystość miała miejsce w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim 14 grudnia 2020 roku i zgromadziła przedstawicieli samorządów, którym budżet państwa udzielił podobnego wsparcia finansowego.

W ramach pozyskanej kwoty, rozbudowany zostanie budynek GOK pod potrzeby biblioteki, która w zamyśle projektodawców, stanie się centrum integracji społecznej i życia kulturalnego gminy. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Plany przewidują także zagospodarowanie terenu wokół budynku. Cała koncepcja rozbudowy opiera się na założeniach projektu, który składany był przez GBP w Tarnawatce do programu rozwoju bibliotek, a nie został do niego zakwalifikowany. Realizacja zadania przewidziana została od października 2021 do października 2022.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, które ucierpiały podczas epidemii COVID-19. W ramach tego instrumentu gmina Tarnawatka otrzymała do tej pory ponad 700 tys. złotych na budowę drogi w Podhuciu. Wiemy, że gmina stara się o kolejne pieniądze z tego funduszu. O postępach prac będziemy informować w następnych numerach biuletynu.

zdjęcie Starostwo Tomaszów Lub.

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]