Fotowoltaiki nie będzie

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców sprawą fotowoltaiki, przekazujemy jeszcze raz (wcześniej zamieszczone w internetowym wydaniu biuletynu) podstawowe informacje dotyczące tego tematu.

 

W ubiegłym roku nasza gmina przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie organizowanego w ramach RPO Województwa dla Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Projekt polegał na instalacji na budynkach mieszkalnych paneli produkujących energię elektryczną. Warunkiem przystąpienia osób indywidualnych do projektu było złożenie odpowiedniej deklaracji oraz wpłacenie kwoty 270 zł na koszty opracowania dokumentacji technicznej wymaganej w postępowaniu konkursowym. Gmina zajęła się stroną organizacyjną, m.in. zlecając przygotowanie kompletu dokumentów
firmie zewnętrznej. Koszty poniesione z budżetu na ten cel sięgają 20 tys. zł.

Zarząd Województwa Lubelskiego wniosek pn. Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Tarnawatka ocenił negatywnie. Tym samym nasi mieszkańcy, którzy złożyli akces do projektu, nie uzyskają dofinansowania do montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Zarząd Województwa nie uwzględnił także protestu złożonego przez gminę 12 lutego br. Takie rozstrzygnięcia oznaczają, że projekt nie ma już żadnych szans na realizację.

Zgodnie z informacjami udzielanymi przed przystąpieniem do programu, wpłacone środki finansowe pokryły koszty opracowania niezbędnej przy ubieganiu się o dofinansowanie dokumentacji technicznej. W tej sytuacji nie ma możliwości dokonania ich zwrotu. Istnieje natomiast możliwość odbioru dokumentacji opracowanej dla poszczególnych nieruchomości. Wg. obowiązujących obecnie przepisów prawa montaż paneli fotowoltaicznych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia, ale projekt można wykorzystać do samodzielnego montażu takich urządzeń na swojej nieruchomości.

W celu uzyskania dalszych szczegółów w sprawie należy kontaktować się z p. Marianem Czajką tel. 84 662 47 10 w. 44.

Informujemy ponadto, że nadal istnieje możliwość skorzystania z programu rządowego Mój Prąd i uzyskania dofinansowania na taka inwestycję.

 

 

Powiązane posty