Gospodarka odpadami po nowemu

Rada Gminy przyjęła sześć uchwał, które dostosowują gminny system gospodarki odpadami do obwiązujących przepisów prawa.

To co najważniejsze i najmniej przyjemne dla mieszkańców to fakt, że opłaty za odbiór odpadów wzrosły. Nie zmieniła się natomiast metoda ich  ustalania. Tabela prezentuje nowe stawki zróżnicowane ze względu na ilość osób w gospodarstwie domowym.

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość Miesięczna stawka opłaty od osoby w złotych
1 19
2  18
3 15
4 13
5 i więcej 11

 

Podwyżka jest wynikiem przetargu, który został rozstrzygnięty w grudniu ub. roku. Na podstawie wcześniejszych wydatków oszacowano, że cena usługi za rok wyniesie ok. 350 tys. zł. Tymczasem wpłynęła jedna oferta na kwotę ponad 511 tys. zł. Ponieważ system musi sam się bilansować, nie ma innej możliwości niż uchwalenie nowych, wyższych opłat.

Od 1 stycznia przepisy prawa obligują wszystkich do selektywnej zbiórki odpadów, kto nie będzie wypełniał tego obowiązku, poniesie opłatę dwukrotnie wyższą niż podstawowa.

Istnieje możliwość obniżenia opłaty w przypadku zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na własnej posesji. Żeby z takiej możliwości skorzystać, należy spełnić warunki określone w uchwale Rady oraz złożyć nową deklarację „śmieciową”.

Odpady zmieszane oraz biodegradowalne w miesiącach od kwietnia do października będą odbierane dwa razy w miesiącu. Tekstylia należy gromadzić osobno i wystawiać do wywiezienia równolegle z odpadami wielkogabarytowymi.

Zawiadomienia o wysokości nowych stawek, terminach i warunkach płatności oraz harmonogramie wywozu odpadów będą sukcesywnie doręczane do wszystkich gospodarstw domowych. Nowe wzory deklaracji oraz harmonogram wywozu odpadów w roku bieżącym, ukażą się także na www.tarnawatka.pl. Wszelkie informacje w sprawie gospodarki odpadami udzielane są w Urzędzie Gminy Tarnawatka pokój nr 7, tel. 84 662 47 10 w. 44.

 

Powiązane posty

04

Maj
Aktualności

UWAGA PRODUCENCI SUROWCA TYTONIOWEGO

Składanie Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, iż w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021. Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację  o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, […]

04

Maj
Aktualności

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Ø Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Ø Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku. Ø Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost[…]