Harmonogram odbioru odpadów z gminy Tarnawatka II półrocze 2020 r.