Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawatce

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnawatce została założona 26 lipca 1920 roku z inicjatywy Wacława Mysakowskiego w dobrach hrabiego Władysława Tyszkiewicza w Tarnawatce. Pierwszym Prezesem został hrabia Władysław Tyszkiewicz a Naczelnikiem -Wacław Mysakowski, kasjer dóbr tarnawackich, który był absolwentem kursu oficerskiego przy Zawodowej Straży Pożarnej nr 2 w Łodzi. Straż ogniowa składała się z trzech oddziałów:

  • I Oddział obejmował folwark Tarnawatka – I Oddziałowy Stanisław Mrozek,
  • II Oddział- folwark Pucharki – II Oddziałowy Michał Oberda,
  • III Oddział- Tarnawatka-Tartak – III Oddziałowy Aleksander Szmigielski.

Wymienione oddziały zostały wyposażone przez hrabiego Tyszkiewicza w pompę ręczną, węże, umundurowanie bojowe i galowe oraz inny sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów. Oddziały Straży Ogniowej w Tarnawatce wykazywały się bardzo dobrym wyszkoleniem bojowym. Wielokrotnie uczestniczyły w gaszeniu pożarów na własnym terenie a także w Tomaszowie Lubelskim i okolicznych miejscowościach, wykazując się dużą skutecznością działania. Przez dłuższy okres utrzymywały się w czołówce straży w powiecie tomaszowskim. Pierwszą świetlicę zbudowano w 1929 roku w dobrach hrabiego Władysława Tyszkiewicza.

W 1933 roku do Tarnawatki przybył Kazimierz Łysakowski i objął stanowisko zastępcy Sekretarza Gminy. Z jego to inicjatywy w 1934 roku została założona straż pożarna we wsi Tarnawatka. Jej pierwszym Prezesem został JAN KUS, funkcję Naczelnika powierzono KAZIMIERZOWI ŁYSAKOWSKIEMU, zastępcą Naczelnika został PAWEŁ SMOLĄG a skarbnikiem JÓZEF POCIUPANY. Oddział liczył 44 druhów i w niedługim czasie został wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożarów. W tym okresie Tarnawatkę  zamieszkiwali prawosławni i katolicy, którzy żyli w zgodzie. Jednostka OSP zdobyła sobie przychylność mieszkańców i władz gminy i w 1935 roku przy wsparciu społeczeństwa i Zarządu Gminy wybudowano remizę strażacką z garażem na sprzęt i salą szkoleniową, która przetrwała do lat 70-tych XX wieku.

Okres II Wojny Światowej był okresem martwym w działalności jednostki OSP Tarnawatka. Sprzęt, który przez lata był gromadzony, został zrabowany przez okupanta a najbardziej aktywni działacze OSP swój wysiłek skupili na walce z okupantem, działając w ruchu oporu.  W okresie wojny zginęli: Józef Przysucha, Stefan Szum, Marian Piwkowski, Tomasz Kasperski.

Po odzyskaniu niepodległości w roku 1944 jednostka OSP Tarnawatka została reaktywowana i jej Prezesem został Wacław Mysakowski pełniący w owym czasie funkcję Starosty Tomaszowskiego. Funkcję prezesa pełnił nieprzerwanie do lipca roku 1951, po nim obowiązki prezesa objął druh Jan Kus s. Wawrzyńca, który pełnił ją do roku 1966. W 1966 prezesem został wybrany Andrzej Kopczyński, który pełnił tę funkcję do roku 2000. Od roku 2001 do  2015 funkcję Prezesa OSP Tarnawatka pełnił druh Lesław Zimoński a od roku 2016 druh Ryszard Kopczyński.

Pierwszym naczelnikiem po wyzwoleniu został druh Franciszek Kobielarz (lata 1944 -1950)                        a po nim funkcję Naczelnika OSP Tarnawatka pełnili druhowie: Stanisław Buczak (lata 1950 – 1956), Józef Kulpa (1956 r.), Włodzimierz Frańczuk (lata 1957 – 1958), Edward Dziura (1959 r.), Jan Pasieczny (lata 1960 – 1961), Franciszek Hałasa (1962 r.), Kazimierz Palak (1963 r.), Stanisław Buczak (lata 1964 – 1974), Albin Szopa (lata 1975 – 1977), Marian Cetnar (lata 1978 – 1981), Tadeusz Kudyba (1982 r.), Henryk Palak (lata 1983 – 1988), Józef Sak (lata 1989 –2010), Arkadiusz Berbeć (2011 r.).

Pierwszą motopompę OSP Tarnawatka otrzymała w 1955 roku a pierwszy samochód w 1960 roku. Był to LUBLINEK, który garażował w strażnicy wybudowanej jeszcze w 1935 roku.

Dnia 26 lipca 1970 roku w pięćdziesiątą rocznicę powstania jednostki OSP Tarnawatka, kiedy Prezesem straży był Andrzej Kopczyński a Naczelnikiem Stanisław Buczak z inicjatywy Zarządu OSP Tarnawatka społeczeństwo Tarnawatki ufundowało sztandar. Dnia 25 kwietnia 1971 roku jednostka OSP Tarnawatka uczestniczyła w gaszeniu groźnego pożaru w hrubieszowskim „HAKONIE” – fabryce przerobu słomy konopnej na włókno. Do gaszenia pożaru jednostka udała się samochodem LUBLIN.

W 1973 roku Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim przekazała na wyposażenie jednostki OSP Tarnawatka samochód pożarniczy STAR 21 z wyposażeniem. Z inicjatywy obecnego zarządu OSP w roku 1973 wybudowany został garaż na nowy samochód. Kierowcą nowego samochodu pożarniczego został druh Julian Kopczyński, który w roku 1986 odebrał nowy samochód STAR 244 GBA. W roku 1987 funkcje kierowcy przejął druh Jan Pankiewicz, który pełni ją do roku 2014. Od 2015 roku obowiązki kierowcy wozu bojowego pełni druh Piotr Pankiewicz. Od roku 2016 wspomaga go druh Ryszard Kopczyński.

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych działała przy OSP Tarnawatka drużyna żeńska, której Naczelnikiem była druhna Irena Kaniowska: (Halina Kuźma, Aurelia Latuch, Małgorzata Nowicka, Krystyna Stroczyńska, Maria Waśko, Irena Ratyna, Janina Smaha, Laura Magryta, Maria Danielewicz, Bronisława Smyk). Aktywnie w życiu jednostki uczestniczyła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, do której należeli: Lesław Piwowarski, Stanisław Paździorek, Witold Chroń, Jan Litwin, August Dziedzic, Mirosław Graca, Marian Chyrchała, Zbigniew Spychalski, Jan Skotnicki, Kazimierz Bednarski. Drużyny wykazywały się dobrym wyszkoleniem bojowym.

Dnia 16 stycznia 1985 roku z inicjatywy Rady Sołeckiej wsi Tarnawatka i Zarządu OSP Tarnawatka powołany został komitet budowy remizo-świetlicy w Tarnawatce, w skład którego weszły  następujące osoby: Jan Chyrchała – Przewodniczący, Stanisław Buczak, Andrzej Kopczyński, Henryk Palak, Józef Smyk, Marian Kawałko, Jerzy Chroń, Zbigniew Spychalski, Izabela Sokołowska, Bolesław Kopczyński, Kazimierz Stroczyński, Stanisław Skali, Jan Bełz, Józef Tabała, Ludwik Sekuta.

Budowę nowego budynku remizo-świetlicy rozpoczęto 12 października 1985 roku. Budowa trwała do roku 1991. 30 listopada 1991 roku budynek został oddany do użytku. Jest to budynek dwukondygnacyjny. Znajdują się tu dwa boksy garażowe, sala widowiskowa, kuchnia z zapleczem.

Jednostka OSP Tarnawatka, jako jedna z najlepiej wyposażonych jednostek w Gminie Tarnawatka, 1 kwietnia 1996 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jest jedną z czołowych jednostek w powiecie tomaszowskim. Systematycznie powiększa swoje wyposażenie w sprzęt bojowy. Czynnie uczestniczy w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie swojego działania jak również na obszarze powiatu tomaszowskiego. Wykazuje się dobrym wyszkoleniem bojowym, co przedkłada się na wyniki uzyskiwane w zawodach sportowo-pożarniczych.

W roku 2010 jednostka OSP Tarnawatka otrzymała nowy samochód pożarniczy MERCEDES BENZ  ATEGO 1329 AF z wyposażeniem. Nowy samochód zakupiła Gmina Tarnawatka, pozyskując fundusze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego w ramach RPO WL na lata 2007 – 2013 jako partner wniosku „Poprawa skuteczności działań ratownictwa ekologicznego jednostek OSP KSRG z terenu gmin Roztocza Tomaszowskiego” na ogólna kwotę 607 225 zł.

W 2012 roku Społeczny Komitet Fundacyjny działający w imieniu społeczności wsi Tarnawatka oraz Gminy Tarnawatka, ufundował Ochotniczej Straży Pożarnej w 92 roku                              jej działalności nowy sztandar, który został uroczyście wręczony 17 listopada 2012 roku.

Obecnie na wyposażeniu jednostki OSP Tarnawatka znajdują się: 2 motopompy TOHATSU M16/8 i M8/8, 2 pompy szlamowe HONDA WT30X, pompa pływająca NIAGARA, 3 agregaty prądotwórcze, piła spalinowa do drewna, piła spalinowa do betonu i stali, 4 aparaty powietrzne, lekki zestaw hydrauliczny LUKAS, zestaw hydrauliczny ratownictwa technicznego WEBER, defibrylator ZOLL AED 3, sprzęt pierwszej pomocy medycznej oraz podstawowy sprzęt ochronny i gaśniczy.

 

Powiązane posty

Ogłoszenia

BUDOWA LINII KOLEJOWYCH

BUDOWA LINII KOLEJOWYCH NR 54 NA ODCINKU TRAWNIKI – KRASNYSTAW I NR 56 NA ODCINKU WÓLKA ORŁOWSKA – ZAMOŚĆ – TOMASZÓW LUBELSKI – BEŁŻEC Firma Egis Poland Sp. z o.o. w składzie w konsorcjum z Egis Rail Sp. z o.o. oraz JAF-GEOTECHNIKA na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego realizuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu “Budowa linii kolejowych: nr 54 […]

22

paź
Aktualności

Wybory w OSP

W świetlicy wiejskiej w Suminie 10 października 2021 r. odbył się IX Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnawatce. W zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnawatka wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, członkowie ustępującego zarządu oraz zaproszeni goście w osobach:  Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelski bryg. mgr inż. Andrzej Bartecki,[…]