INFORMACJA

 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021.888 t. j. z dnia 2021.05.12) Urząd Gminy Tarnawatka zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

 Odpady folii i sznurka :

       PPHU T-R BUD Tomasz Siwiec, Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie,

tel. 691 122 387 – działalność z zakresu nieodpłatnego odbioru i zagospodarowania

odpadów typu: folie po sianokiszonce (folie po balotach) worki po nawozie, worki

typu Big-Bag (firma nie odbiera folii czarnej i czarno-białej).

Lub-Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502 636 439 – folia

odpadowa (niezanieczyszczona), opony powstające w gospodarstwach rolnych.

Dział Utylizacji Odpadów, Stara Wieś, 21-010 Łęczna, tel. 817 521 044(45) – folia

odpadowa (niezanieczyszczona).

 EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42,21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej,

tel. 514 687 876 – folie rolnicze po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach,

pieczarkach, po nawozach, tunelach, sznurki do snopowiązałki, opakowania po

chemii gospodarczej.

REMONIDIS Sp. z o. o., ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, tel. 501 230 542-

działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw

sztucznych, pochodzących  m.in. z działalności rolniczej typu : sznurki i siatki rolnicze

(po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu Big-Bag, opakowania po

nawozach oraz środkach ochrony roślin.

Opony :

       P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas, ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa – tel.

691 370 360.

 Orzeł S. A.  ul. Przemysłowa 50,  24-320 Poniatowa, tel. 667 713 999 (transport we

własnym zakresie).

Recykl Organizacja Odzysku S. A., ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667 955 230,

667 955 016 (transport we własnym zakresie).

Odpady mechaniki pojazdowej :

       Eko Prim Sp. z o. o., ul. Metalurgiczna 17h, 20-234 Lublin, tel. 817 490 926,

tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa-oleju i powietrza,

czyściwo, opakowania po olejach i płynach oraz odbiór m.in. : zaolejonych wód,

emulsji olejowych, szlamów, odpadów ciekłych, farb, lakierów, klejów,

rozpuszczalników, benzyn, ubrań roboczych.

 

 

 

 

 

 

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]