INFORMACJA

 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021.888 t. j. z dnia 2021.05.12) Urząd Gminy Tarnawatka zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

 Odpady folii i sznurka :

       PPHU T-R BUD Tomasz Siwiec, Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie,

tel. 691 122 387 – działalność z zakresu nieodpłatnego odbioru i zagospodarowania

odpadów typu: folie po sianokiszonce (folie po balotach) worki po nawozie, worki

typu Big-Bag (firma nie odbiera folii czarnej i czarno-białej).

Lub-Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502 636 439 – folia

odpadowa (niezanieczyszczona), opony powstające w gospodarstwach rolnych.

Dział Utylizacji Odpadów, Stara Wieś, 21-010 Łęczna, tel. 817 521 044(45) – folia

odpadowa (niezanieczyszczona).

 EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42,21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej,

tel. 514 687 876 – folie rolnicze po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach,

pieczarkach, po nawozach, tunelach, sznurki do snopowiązałki, opakowania po

chemii gospodarczej.

REMONIDIS Sp. z o. o., ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, tel. 501 230 542-

działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw

sztucznych, pochodzących  m.in. z działalności rolniczej typu : sznurki i siatki rolnicze

(po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu Big-Bag, opakowania po

nawozach oraz środkach ochrony roślin.

Opony :

       P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas, ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa – tel.

691 370 360.

 Orzeł S. A.  ul. Przemysłowa 50,  24-320 Poniatowa, tel. 667 713 999 (transport we

własnym zakresie).

Recykl Organizacja Odzysku S. A., ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667 955 230,

667 955 016 (transport we własnym zakresie).

Odpady mechaniki pojazdowej :

       Eko Prim Sp. z o. o., ul. Metalurgiczna 17h, 20-234 Lublin, tel. 817 490 926,

tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa-oleju i powietrza,

czyściwo, opakowania po olejach i płynach oraz odbiór m.in. : zaolejonych wód,

emulsji olejowych, szlamów, odpadów ciekłych, farb, lakierów, klejów,

rozpuszczalników, benzyn, ubrań roboczych.

 

 

 

 

 

 

Powiązane posty

Ogłoszenia

BUDOWA LINII KOLEJOWYCH

BUDOWA LINII KOLEJOWYCH NR 54 NA ODCINKU TRAWNIKI – KRASNYSTAW I NR 56 NA ODCINKU WÓLKA ORŁOWSKA – ZAMOŚĆ – TOMASZÓW LUBELSKI – BEŁŻEC Firma Egis Poland Sp. z o.o. w składzie w konsorcjum z Egis Rail Sp. z o.o. oraz JAF-GEOTECHNIKA na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego realizuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu “Budowa linii kolejowych: nr 54 […]

22

paź
Aktualności

Wybory w OSP

W świetlicy wiejskiej w Suminie 10 października 2021 r. odbył się IX Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnawatce. W zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnawatka wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, członkowie ustępującego zarządu oraz zaproszeni goście w osobach:  Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelski bryg. mgr inż. Andrzej Bartecki,[…]