INFORMACJA

INFORMACJA

Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 grudnia
2021 roku na terenie Gminy Tarnawatka w okolicach miejscowości Pańków oraz
Tarnawatka (obwód łowiecki nr 305) odbędzie się polowanie zbiorowe.
Polowanie, którego organizatorem jest Nadleśnictwo Tomaszów odbywać się będzie
w godz. 8:00-15:30.

Powiązane posty