INFORMACJA

INFORMACJA

Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości, że w dniach 11 i 12
grudnia 2021 roku na terenie Gminy Tarnawatka w okolicach miejscowości Pańków oraz
Tarnawatka (obwód łowiecki nr 305) odbędzie się polowanie zbiorowe.
Polowanie, którego organizatorem jest Nadleśnictwo Tomaszów odbywać się będzie
w godz. 7:30-16:00.

Powiązane posty