ZMIANA ZASAD SPISU WODOMIERZY

INFORMACJA
WÓJT GMINY TARNAWATKA

INFORMUJĘ, ŻE ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANEGO ZE STANEM
ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO WYWOŁANEGO ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ

KORONAWIRUSA

ZMIENIONE ZOSTAŁY ZASADY SPISU STANU WODOMIERZY NA TERENIE GMINY

TARNAWATKA

W trosce o zdrowie mieszkańców zawiesza się do odwołania bezpośrednie spisy

wodomierzy dokonywane przez pracowników Urzędu.

Odbiorców wody uprasza się o podawanie stanu wodomierzy do dnia 20.04.2020r. :
• telefonicznie, pod numerem telefonu : 84 6624710 wew.44, 602 135 009

• drogą mailową na adres : woda@tarnawatka.pl

Odbiorcom, którzy nie podadzą w wyznaczonym terminie stanu wodomierza w w/w terminie
zostanie wystawiona faktura na podstawie średniego zużycia wody z poprzednich okresów

rozliczeniowych.

 

Wójt Gminy
Piotr Pasieczny

Powiązane posty

27

Maj
Aktualności

„Co w Naszej Gminie”

Drodzy Czytelnicy! Kolejny numer gazety „Co w Naszej Gminie” (maj 2020), ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną ukaże się jedynie w formie internetowej i będzie dostępny na stronie: www.tarnawatka.pl. Mamy nadzieję, że w czerwcu wydanie papierowe naszego miesięcznika będzie już dostępne w stałych punktach jego dystrybucji. Redakcja