ZMIANA ZASAD SPISU WODOMIERZY

INFORMACJA
WÓJT GMINY TARNAWATKA

INFORMUJĘ, ŻE ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANEGO ZE STANEM
ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO WYWOŁANEGO ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ

KORONAWIRUSA

ZMIENIONE ZOSTAŁY ZASADY SPISU STANU WODOMIERZY NA TERENIE GMINY

TARNAWATKA

W trosce o zdrowie mieszkańców zawiesza się do odwołania bezpośrednie spisy

wodomierzy dokonywane przez pracowników Urzędu.

Odbiorców wody uprasza się o podawanie stanu wodomierzy do dnia 20.04.2020r. :
• telefonicznie, pod numerem telefonu : 84 6624710 wew.44, 602 135 009

• drogą mailową na adres : woda@tarnawatka.pl

Odbiorcom, którzy nie podadzą w wyznaczonym terminie stanu wodomierza w w/w terminie
zostanie wystawiona faktura na podstawie średniego zużycia wody z poprzednich okresów

rozliczeniowych.

 

Wójt Gminy
Piotr Pasieczny

Powiązane posty

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej wykorzystywanej rolniczo położonej w Hucie Tarnawackiej oznaczonej numerem: 1083/1 ark. 2 obr. Huta Tarnawacka o pow. 0,45 ha. Termin zagospodarowania nieruchomości 1.10.2021 – 30.09.2024r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 1083/1 ark. 2 przeznaczona jest […]

Ogłoszenia

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Spisz się. Rachmistrz zaprasza do świetlic INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań Jeszcze do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Aby ułatwić Państwu wypełnienie obowiązku spisowego, na terenie naszej gminy organizujemy mobilne punkty spisowe.  Mobilne punkty, w których spisywać będzie spisywać rachmistrz, zostaną ustawione: 12.09.2021r. w niedziele o godzinie 12.00 w Klocówce[…]