ZMIANA ZASAD SPISU WODOMIERZY

INFORMACJA
WÓJT GMINY TARNAWATKA

INFORMUJĘ, ŻE ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANEGO ZE STANEM
ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO WYWOŁANEGO ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ

KORONAWIRUSA

ZMIENIONE ZOSTAŁY ZASADY SPISU STANU WODOMIERZY NA TERENIE GMINY

TARNAWATKA

W trosce o zdrowie mieszkańców zawiesza się do odwołania bezpośrednie spisy

wodomierzy dokonywane przez pracowników Urzędu.

Odbiorców wody uprasza się o podawanie stanu wodomierzy do dnia 20.04.2020r. :
• telefonicznie, pod numerem telefonu : 84 6624710 wew.44, 602 135 009

• drogą mailową na adres : woda@tarnawatka.pl

Odbiorcom, którzy nie podadzą w wyznaczonym terminie stanu wodomierza w w/w terminie
zostanie wystawiona faktura na podstawie średniego zużycia wody z poprzednich okresów

rozliczeniowych.

 

Wójt Gminy
Piotr Pasieczny

Powiązane posty

03

Mar
Aktualności

Umowy na dofinansowanie w ramach PROW na dofinansowanie 2 przedsięwzięć

2 marca 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Wójt Gminy Piotr Pasieczny, Skarbnik Aneta Pankiewicz oraz Pan Adam Puchajda zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich podpisali umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie 2 przedsięwzięć: „Budowę sieci wodociągowej w Hucie Tarnawackiej” kwota dofinansowania to 524 555 zł oraz „Rozbudowę kanalizacji w Wieprzowie Ordynackim”[…]