ZMIANA ZASAD SPISU WODOMIERZY

INFORMACJA
WÓJT GMINY TARNAWATKA

INFORMUJĘ, ŻE ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANEGO ZE STANEM
ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO WYWOŁANEGO ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ

KORONAWIRUSA

ZMIENIONE ZOSTAŁY ZASADY SPISU STANU WODOMIERZY NA TERENIE GMINY

TARNAWATKA

W trosce o zdrowie mieszkańców zawiesza się do odwołania bezpośrednie spisy

wodomierzy dokonywane przez pracowników Urzędu.

Odbiorców wody uprasza się o podawanie stanu wodomierzy do dnia 20.04.2020r. :
• telefonicznie, pod numerem telefonu : 84 6624710 wew.44, 602 135 009

• drogą mailową na adres : woda@tarnawatka.pl

Odbiorcom, którzy nie podadzą w wyznaczonym terminie stanu wodomierza w w/w terminie
zostanie wystawiona faktura na podstawie średniego zużycia wody z poprzednich okresów

rozliczeniowych.

 

Wójt Gminy
Piotr Pasieczny

Powiązane posty

22

Cze
Aktualności

Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Uwaga ! Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na […]

21

Cze
Aktualności

Referendum nie będzie

Komisarz Wyborczy w Zamościu II podjął decyzję o odrzuceniu wniosku mieszkańców Gminy Tarnawatka w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Tarnawatka przed upływem kadencji.. W postanowieniu z dnia 18 maja stwierdzono, że wniosek zawiera nienadające się do usunięcia uchybienia, polegające na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Zgodnie z ustawą[…]