Inwestycje wodno-ściekowe   

Na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie ukazała się lista zadań zakwalifikowanych do współfinansowania operacji dla typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Wśród zamieszczonych tam projektów znalazły się dwa złożone przez Gminę Tarnawatka.

Na 81 miejscu znalazła się operacja pt. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Wieprzów – Etap II. Planowana kwota dofinansowania – 1.473.490 zł, a koszt całkowity – 2.873.827 zł. W ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja pozostałej części Wieprzowa, łącznie z Kolonią i Dubem, gdzie dodatkowo powstanie nowy odcinek wodociągu.

Projekt przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Huta Tarnawacka został sklasyfikowany na 89 miejscu. Zakłada on przyłączenie miejscowości Huta Tarnawacka i Tymin do sieci istniejącej w Tarnawatce. Tym samym odbiorcy wody z tych miejscowości  zaopatrywani będą z ujęcia Tarnawatka. Dodatkowo wybudowana zostanie jedna przydomowa oczyszczalnia ścieków.

         Umowy na dofinansowanie obydwu projektów zostaną podpisane na przełomie lutego i marca, a inwestycje zrealizowane w bieżącym roku.

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane posty

Ogłoszenia

BUDOWA LINII KOLEJOWYCH

BUDOWA LINII KOLEJOWYCH NR 54 NA ODCINKU TRAWNIKI – KRASNYSTAW I NR 56 NA ODCINKU WÓLKA ORŁOWSKA – ZAMOŚĆ – TOMASZÓW LUBELSKI – BEŁŻEC Firma Egis Poland Sp. z o.o. w składzie w konsorcjum z Egis Rail Sp. z o.o. oraz JAF-GEOTECHNIKA na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego realizuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu “Budowa linii kolejowych: nr 54 […]

22

paź
Aktualności

Wybory w OSP

W świetlicy wiejskiej w Suminie 10 października 2021 r. odbył się IX Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnawatce. W zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnawatka wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, członkowie ustępującego zarządu oraz zaproszeni goście w osobach:  Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelski bryg. mgr inż. Andrzej Bartecki,[…]