Inwestycje wodno-ściekowe   

Na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie ukazała się lista zadań zakwalifikowanych do współfinansowania operacji dla typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Wśród zamieszczonych tam projektów znalazły się dwa złożone przez Gminę Tarnawatka.

Na 81 miejscu znalazła się operacja pt. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Wieprzów – Etap II. Planowana kwota dofinansowania – 1.473.490 zł, a koszt całkowity – 2.873.827 zł. W ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja pozostałej części Wieprzowa, łącznie z Kolonią i Dubem, gdzie dodatkowo powstanie nowy odcinek wodociągu.

Projekt przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Huta Tarnawacka został sklasyfikowany na 89 miejscu. Zakłada on przyłączenie miejscowości Huta Tarnawacka i Tymin do sieci istniejącej w Tarnawatce. Tym samym odbiorcy wody z tych miejscowości  zaopatrywani będą z ujęcia Tarnawatka. Dodatkowo wybudowana zostanie jedna przydomowa oczyszczalnia ścieków.

         Umowy na dofinansowanie obydwu projektów zostaną podpisane na przełomie lutego i marca, a inwestycje zrealizowane w bieżącym roku.

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]