Inwestycje wodno-ściekowe   

Na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie ukazała się lista zadań zakwalifikowanych do współfinansowania operacji dla typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Wśród zamieszczonych tam projektów znalazły się dwa złożone przez Gminę Tarnawatka.

Na 81 miejscu znalazła się operacja pt. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Wieprzów – Etap II. Planowana kwota dofinansowania – 1.473.490 zł, a koszt całkowity – 2.873.827 zł. W ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja pozostałej części Wieprzowa, łącznie z Kolonią i Dubem, gdzie dodatkowo powstanie nowy odcinek wodociągu.

Projekt przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Huta Tarnawacka został sklasyfikowany na 89 miejscu. Zakłada on przyłączenie miejscowości Huta Tarnawacka i Tymin do sieci istniejącej w Tarnawatce. Tym samym odbiorcy wody z tych miejscowości  zaopatrywani będą z ujęcia Tarnawatka. Dodatkowo wybudowana zostanie jedna przydomowa oczyszczalnia ścieków.

         Umowy na dofinansowanie obydwu projektów zostaną podpisane na przełomie lutego i marca, a inwestycje zrealizowane w bieżącym roku.

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane posty

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

  OGŁOSZENIE O  PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Sumin, oznaczonej numerem 217/5 ark. 3 obręb Tarnawatka. Nieruchomość o pow. ogólnej 0,298 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00069499/7 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako tereny budownictwa zagrodowego – MR. […]