Jak segregowaliśmy śmieci?

Z danych za rok 2018, opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, wynika, że w skali kraju 29 % odpadów zostało zebranych selektywnie. Na tym  tle segregacja śmieci w gminie Tarnawatka wygląda całkiem nieźle.

W roku 2018 poziom odpadów zebranych selektywnie w stosunku do ogółu zebranych odpadów komunalnych w naszej gminie osiągnął 32%. Dało to 5 miejsce wśród gmin powiatu tomaszowskiego. Najlepiej z segregacją w naszym regionie, radzili sobie mieszkańcy miasta Tomaszów Lubelski, którzy selektywnie zebrali 48,1 % odpadów. W pozostałych gminach wskaźnik ten wynosił: Telatyn – 44,7, Bełżec 43,3, Krynice – 38,5, Jarczów – 31,8, Lubycza Królewska – 29,2, Susiec – 27,9, Łaszczów – 27,7, Gmina Tomaszów Lub. – 27,2, Tyszowce – 19,3, Rachanie 16,6, Ulhówek – 16,4.

Wśród liderów segregacji w kraju znalazły się miasto Sosnowiec oraz gminy Rossosz i Konstantynów, które osiągnęły ponad 90 % poziom segregacji odpadów. Najsłabiej wypadła gmina Prostki, której mieszkańcy selektywnie zebrali niecały 1%  odpadów.

 

Powiązane posty

22

Cze
Aktualności

Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Uwaga ! Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na […]

21

Cze
Aktualności

Referendum nie będzie

Komisarz Wyborczy w Zamościu II podjął decyzję o odrzuceniu wniosku mieszkańców Gminy Tarnawatka w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Tarnawatka przed upływem kadencji.. W postanowieniu z dnia 18 maja stwierdzono, że wniosek zawiera nienadające się do usunięcia uchybienia, polegające na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Zgodnie z ustawą[…]