Kolędowanie w Suminie

                 Stowarzyszenie im. Marianny Gumieli – Powrót do źródeł  rozpoczęło działalność w październiku 2019 roku. Realizując swoje cele, tj. – uaktywnienie mieszkańców wsi i regionu w życiu kulturalnym, wspieranie działań zmierzających do poznania  historii, kultury, obyczajów i tradycji naszego regionu, zorganizowało  29.12.2019 r. Wspólne kolędowanie oraz wspomnienia o tradycjach i zwyczajach bożonarodzeniowych, pod hasłem: „Jak dawniej bywało”.

Do współpracy zaprosiliśmy Koło Gospodyń Wiejskich w Suminie, które przygotowało świąteczny wystrój świetlicy wiejskiej oraz słodki poczęstunek.

Na wstępie  przedstawiciel Stowarzyszenia Sylwester Gumiela powitał wszystkich zebranych, a w szczególności  wójta Gminy Tarnawatka Piotra Pasiecznego oraz Przewodniczącą Rady Gminy Kazimierę Mańdziuk. Następnie  przedstawił założenia Stowarzyszenia oraz przybliżył postać Marianny Gumineli. Marian Gumiela nawiązał natomiast do osoby Mieczysława Kosza, który był częstym gościem w domu rodziny Gumielów. Działalność KGW w Suminie przedstawiła jego Przewodnicząca Justyna Jakimczuk.

W odświętnej i nastrojowej atmosferze śpiewane były kolędy i pastorałki, bardziej i mniej znane. W przerwach, uczestnicy dzielili się wspomnieniami o tradycjach i zwyczajach  bożonarodzeniowych. Głos zabierali  m.in. Barbara Gumiela, Piotr Pasieczny, Kazimiera Mańdziuk, Sylwester Gumiela.

Była to wspaniała okazja do spotkania się kilku pokoleń, wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek oraz  wspominania dawnych tradycji i zwyczajów związanych ze świętami.

Razem  z Kołem Gospodyń Wiejskich w Suminie dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na to piękne spotkanie, za wspólnie spędzony czas oraz świadectwo, które przekazaliśmy młodszym pokoleniom.

Plakaty i teksty kolęd w formie slajdów przygotował Rafał Gumiela. Oprawę muzyczną  zapewnili Sylwester Gumiela i Marian Gumiela. Na zakończenie wieczoru wykonane zostały wspólne pamiątkowe zdjęcia.

                                                                               Sylwester Gumiela

Powiązane posty

22

Cze
Aktualności

Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Uwaga ! Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na […]

21

Cze
Aktualności

Referendum nie będzie

Komisarz Wyborczy w Zamościu II podjął decyzję o odrzuceniu wniosku mieszkańców Gminy Tarnawatka w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Tarnawatka przed upływem kadencji.. W postanowieniu z dnia 18 maja stwierdzono, że wniosek zawiera nienadające się do usunięcia uchybienia, polegające na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Zgodnie z ustawą[…]