Kolejne wsparcie rządu dla naszych inwestycji

Podobnie jak pierwszy, tak i drugi nabór Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych okazał się dla Gminy Tarnawatka bardzo udany.

Tym razem otrzymaliśmy bezzwrotną pomoc w wysokości 1,5 mln złotych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Wieprzów Ordynacki. Inwestycja stanowi drugi i ostatni  etap kanalizacji Wieprzowa. W jej ramach powstanie sieć kanalizacyjna o łącznej długości 4,828 km, do której podłączonych zostanie 54 odbiorców. Ponadto 2 gospodarstwa domowe przyłączone zostaną do sieci wodociągowej. Szacowany koszt inwestycji wynosi 2.873.827,53 złotych.

W numerze 89 biuletynu informowaliśmy Czytelników, że właśnie ta inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich województwa lubelskiego w wysokości1.473.490 zł. Ponieważ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mogą być łączone z funduszami unijnymi, wygląda na to, że do budowy II etapu kanalizacji Wieprzowa budżet gminy nie będzie musiał dokładać żadnych pieniędzy, a jeżeli już zajdzie taka konieczność, to będą one naprawdę niewielkie. Wszystko okaże się po przeprowadzeniu przetargu, który właśnie przygotowywany jest przez Urząd Gminy Tarnawatka.

Przypomnijmy, że w pierwszym naborze Rządowego Wsparcia Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy kwotę 2 mln złotych na rozbudowę budynku GOK w Tarnawatce pod potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej.

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]