Kolejne wsparcie rządu dla naszych inwestycji

Podobnie jak pierwszy, tak i drugi nabór Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych okazał się dla Gminy Tarnawatka bardzo udany.

Tym razem otrzymaliśmy bezzwrotną pomoc w wysokości 1,5 mln złotych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Wieprzów Ordynacki. Inwestycja stanowi drugi i ostatni  etap kanalizacji Wieprzowa. W jej ramach powstanie sieć kanalizacyjna o łącznej długości 4,828 km, do której podłączonych zostanie 54 odbiorców. Ponadto 2 gospodarstwa domowe przyłączone zostaną do sieci wodociągowej. Szacowany koszt inwestycji wynosi 2.873.827,53 złotych.

W numerze 89 biuletynu informowaliśmy Czytelników, że właśnie ta inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich województwa lubelskiego w wysokości1.473.490 zł. Ponieważ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mogą być łączone z funduszami unijnymi, wygląda na to, że do budowy II etapu kanalizacji Wieprzowa budżet gminy nie będzie musiał dokładać żadnych pieniędzy, a jeżeli już zajdzie taka konieczność, to będą one naprawdę niewielkie. Wszystko okaże się po przeprowadzeniu przetargu, który właśnie przygotowywany jest przez Urząd Gminy Tarnawatka.

Przypomnijmy, że w pierwszym naborze Rządowego Wsparcia Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy kwotę 2 mln złotych na rozbudowę budynku GOK w Tarnawatce pod potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej.

Powiązane posty