Kolejny alarm w Tarnawatce!

24 października miała miejsce ewakuacja uczniów i pracowników Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce. Tym razem nie było to jednak realne zagrożenie, a z góry zaplanowane ćwiczenia.
Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektów, w których przebywa jednocześnie grupa powyżej 50 osób wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Dyrekcja  ZSiP w Tarnawatce przygotowała stosowny scenariusz i uzgodniła go Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim. W ćwiczeniach wzięła udział jednostka OSP z Tarnawatki oraz przedstawiciel PSP z Tomaszowa Lubelskiego. W ciągu 7 minut ewakuowanych zostało 290 osób, w tym wszyscy uczniowie i wychowankowie przedszkola, nauczyciele i pracownicy obsługi oraz dyrektor Gminnej Biblioteki. Miejsce zbiórki wyznaczono na placu szkolnym, przed boiskiem.
Jak przyznają uczestnicy akcji, ze strażakami włącznie,  była ona bardzo potrzebna i pouczająca. Ćwiczenia tego typu są najlepszym sposobem na koordynację działań i podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia prawdziwego zagrożenia.

Powiązane posty

22

Cze
Aktualności

Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Uwaga ! Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na […]

21

Cze
Aktualności

Referendum nie będzie

Komisarz Wyborczy w Zamościu II podjął decyzję o odrzuceniu wniosku mieszkańców Gminy Tarnawatka w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Tarnawatka przed upływem kadencji.. W postanowieniu z dnia 18 maja stwierdzono, że wniosek zawiera nienadające się do usunięcia uchybienia, polegające na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Zgodnie z ustawą[…]