Koło Gospodyń Wiejskich w Klocówce  

Na łamach naszej gazetki chcielibyśmy przedstawić Państwu Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie naszej gminy.

KGW w Klocówce powstało w 2014 roku. Jest grupa aktywnych i chętnych do działania osób, które poświęcają swój czas na rzecz innych. Koło liczy obecnie 22 członków. Pierwszą przewodniczącą KGW była Pani Helena Olchawa, które pełniła tę funkcję przez rok. Od 2015 r. przewodniczącą jest Grażyna Gajewska, zastępcą Marianna Kustra, sekretarzem Elżbieta Dudek, skarbnikiem Anna Pliżga. Pozostali członkowie Koła to: Genowefa Korzeniowska, Marta Gumiela, Jadwiga Gontarz, Barbara Pasieczna, Maria Kuczmaszewska, Monika Kuśmierz, Iwona Piskor, Aldona Gorbarska, Klara Komar, Ewelina Kawalec, Agnieszka Galant, Mirosław Pliżga, Stanisław Kuczmaszewski, Roman Gontarz, Mieczysław Gajewski, Wiesław Pasieczny, Grzegorz Kuśmierz. W 2019 roku KGW w Klocówce zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Dzięki temu może pozyskiwać środki finansowe nie tylko z ARIMR, ale też z innych źródeł. Na swoją działalność (głównie na wyposażenie kuchni) Koło dostawało także środki ze Starostwa Powiatowego. KGW w Klocówce aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy Tarnawatka i powiatu tomaszowskiego. Kultywuje tradycje ludowe wicia wieńców dożynkowych i palm wielkanocnych. Jego członkowie wykonują także stroiki bożonarodzeniowe i wielkanocne, które sprzedają podczas Kiermaszy Świątecznych. Biorą udział w organizowanych przez parafię Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie Diecezjalnych Dożynkach oraz pielgrzymkach dla KGW. W roku 2020 Koło włączyło się do akcji szycia maseczek i fartuchów ochronnych dla medyków. Jak podkreśla Pani Grażyna Gajewska – przewodnicząca, Panie z koła to  wspaniałe gospodynie i rękodzielniczki. Ich potraw można zawsze spróbować podczas organizowanych w gminie dożynek czy festynów, są to między innymi: pierożki, bigos, danie z garnka chłopskiego, pyszne ciasta. Podczas II Dnia Sąsiada w Hucie Tarnawackiej w 2019 roku ciasto „Pawi Ogon” zdobyło II miejsce w kategorii najlepsze ciasto sąsiadki. Panie biorą także udział w warsztatach organizowanych na terenie gminy.

W 2020 roku KGW w Klocówce reprezentowało Gminę Tarnawatka na Dożynkach Powiatowych w Łaszczowie z wieńcem nowoczesnym.

Ostatnie osiągnięcia Koła to I miejsce w konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną – w kategorii palma oryginalna.

Koło nie spoczywa na laurach ma wiele planów i pomysłów, które z entuzjazmem realizuje.

 

                                                                                           Monika Baran, Monika Szczepaniuk

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]