Koło Gospodyń Wiejskich w Niemirówku

KGW w Niemirówku jest jednym z najmłodszych kół w naszej gminie. Zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 roku. Przez kilka lat reprezentowali swoją miejscowość na Dożynkach jako sołectwo. Obecnie koło liczy 11 członków. Przewodniczącą koła jest Bożena Mazurek-Mazur, jej zastępczynią jest Dorota Dumicz a skarbnikiem Joanna Karasiewicz. W skład koła wchodzą: Barbara Cisło, Robert Cisło, Piotr Dumicz, Anna Głogowska, Piotr Głogowski, Mirosława Kołtun, Andrzej Kołtun, Adam Mazur. Członkowie koła chętnie uczestniczą w warsztatach kulinarnych oraz z rękodzieła organizowanych na terenie gminy Tarnawatka. KGW czynnie bierze udział w Dożynkach Gminnych, festynach, spotkaniach andrzejkowych. Podtrzymują ludową tradycję wicia wieńców dożynkowych. Dzięki pomocy finansowej udzielanej przez ARiMR zakupione zostały stroje dla członków koła. Wyposażono także świetlicę wiejską w potrzebny sprzęt oraz naczynia. Jak podkreśla Pani Dorota Dumicz większość członków koła to osoby pracujące zawodowo, dlatego nie zawsze jest czas, by działać na szerszym polu. Jednak do wszystkich inicjatyw organizowanych na terenie gminy chętnie się włączają. Mogliśmy się o tym przekonać zarówno przy organizacji Dożynek Powiatowych jak również innych imprez: Dnia Sąsiada, Dnia Kultury Chrześcijańskiej, Dożynek Gminnych.

Monika Baran, Monika Szczepaniuk

Powiązane posty

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej wykorzystywanej rolniczo położonej w Hucie Tarnawackiej oznaczonej numerem: 1083/1 ark. 2 obr. Huta Tarnawacka o pow. 0,45 ha. Termin zagospodarowania nieruchomości 1.10.2021 – 30.09.2024r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 1083/1 ark. 2 przeznaczona jest […]

Ogłoszenia

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Spisz się. Rachmistrz zaprasza do świetlic INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań Jeszcze do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Aby ułatwić Państwu wypełnienie obowiązku spisowego, na terenie naszej gminy organizujemy mobilne punkty spisowe.  Mobilne punkty, w których spisywać będzie spisywać rachmistrz, zostaną ustawione: 12.09.2021r. w niedziele o godzinie 12.00 w Klocówce[…]