Koło Gospodyń Wiejskich w Niemirówku

KGW w Niemirówku jest jednym z najmłodszych kół w naszej gminie. Zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 roku. Przez kilka lat reprezentowali swoją miejscowość na Dożynkach jako sołectwo. Obecnie koło liczy 11 członków. Przewodniczącą koła jest Bożena Mazurek-Mazur, jej zastępczynią jest Dorota Dumicz a skarbnikiem Joanna Karasiewicz. W skład koła wchodzą: Barbara Cisło, Robert Cisło, Piotr Dumicz, Anna Głogowska, Piotr Głogowski, Mirosława Kołtun, Andrzej Kołtun, Adam Mazur. Członkowie koła chętnie uczestniczą w warsztatach kulinarnych oraz z rękodzieła organizowanych na terenie gminy Tarnawatka. KGW czynnie bierze udział w Dożynkach Gminnych, festynach, spotkaniach andrzejkowych. Podtrzymują ludową tradycję wicia wieńców dożynkowych. Dzięki pomocy finansowej udzielanej przez ARiMR zakupione zostały stroje dla członków koła. Wyposażono także świetlicę wiejską w potrzebny sprzęt oraz naczynia. Jak podkreśla Pani Dorota Dumicz większość członków koła to osoby pracujące zawodowo, dlatego nie zawsze jest czas, by działać na szerszym polu. Jednak do wszystkich inicjatyw organizowanych na terenie gminy chętnie się włączają. Mogliśmy się o tym przekonać zarówno przy organizacji Dożynek Powiatowych jak również innych imprez: Dnia Sąsiada, Dnia Kultury Chrześcijańskiej, Dożynek Gminnych.

Monika Baran, Monika Szczepaniuk

Powiązane posty

Ogłoszenia

INFORМACJA

INFORМACJA Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości, iż w dniach 27-28 listopada oraz 11 i 18 grudnia 2021 r. KŁ nr 8 Łoś w Lublinie organizuje polowania zbiorowe m.in. na dziki na terenie obwodu 303 w Gminie Tarnawatka (wschodnia strona od drogi wojewódzkiej Tomaszów Lubelski – Łaszczów).

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Sumin, oznaczonej numerem 211/3 ark. 3 obręb Tarnawatka, stanowiącej grunty orne. Nieruchomość o pow. ogólnej 0,45 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00069499/7 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny upraw[…]