Konkursy Bożonarodzeniowe rozstrzygnięte

12 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce pracowała komisja oceniająca prace złożone w dwóch Gminnych Konkursach: na Ozdobę Bożonarodzeniową i Kartkę Bożonarodzeniową.
Oceny prac w obydwu konkursach dokonała komisja w składzie: Jolanta Żdan – przewodnicząca oraz członkowie: Monika Szczepaniuk i Marian Szałapski. Przy ocenianiu prac wzięto pod uwagę zawartość treści bożonarodzeniowych, estetykę wykonania, wkład pracy autora, oryginalność pomysłu.

Do Gminnego Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową przystąpiło 31 uczestników w 4 kategoriach wiekowych. Komisja postanowiła nagrodzić łącznie 9 osób. Do Gminnym Konkurs na Ozdobę Bożonarodzeniową przystąpiło 49 uczestników w 5 kategoriach wiekowych. Nagrody przyznano 13 osobom.
Podsumowanie obydwu konkursów miało miejsce w niedzielę 15 grudnia w GOK-u. Wzięli w nim udział wójt Piotr Pasieczny, który objął patronat nad konkursami oraz sekretarz Marian Szałapski, który jako przedstawiciel komisji oceniającej ogłosił wyniki konkursów.

Wszystkim uczestnikom  gratulujemy zaangażowania, pomysłowości i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Monika Szczepaniuk

 

Powiązane posty

04

Maj
Aktualności

UWAGA PRODUCENCI SUROWCA TYTONIOWEGO

Składanie Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, iż w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021. Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację  o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, […]

04

Maj
Aktualności

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Ø Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Ø Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku. Ø Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost[…]