Konkursy Bożonarodzeniowe rozstrzygnięte

12 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce pracowała komisja oceniająca prace złożone w dwóch Gminnych Konkursach: na Ozdobę Bożonarodzeniową i Kartkę Bożonarodzeniową.
Oceny prac w obydwu konkursach dokonała komisja w składzie: Jolanta Żdan – przewodnicząca oraz członkowie: Monika Szczepaniuk i Marian Szałapski. Przy ocenianiu prac wzięto pod uwagę zawartość treści bożonarodzeniowych, estetykę wykonania, wkład pracy autora, oryginalność pomysłu.

Do Gminnego Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową przystąpiło 31 uczestników w 4 kategoriach wiekowych. Komisja postanowiła nagrodzić łącznie 9 osób. Do Gminnym Konkurs na Ozdobę Bożonarodzeniową przystąpiło 49 uczestników w 5 kategoriach wiekowych. Nagrody przyznano 13 osobom.
Podsumowanie obydwu konkursów miało miejsce w niedzielę 15 grudnia w GOK-u. Wzięli w nim udział wójt Piotr Pasieczny, który objął patronat nad konkursami oraz sekretarz Marian Szałapski, który jako przedstawiciel komisji oceniającej ogłosił wyniki konkursów.

Wszystkim uczestnikom  gratulujemy zaangażowania, pomysłowości i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Monika Szczepaniuk

 

Powiązane posty