Konkursy Bożonarodzeniowe rozstrzygnięte

12 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce pracowała komisja oceniająca prace złożone w dwóch Gminnych Konkursach: na Ozdobę Bożonarodzeniową i Kartkę Bożonarodzeniową.
Oceny prac w obydwu konkursach dokonała komisja w składzie: Jolanta Żdan – przewodnicząca oraz członkowie: Monika Szczepaniuk i Marian Szałapski. Przy ocenianiu prac wzięto pod uwagę zawartość treści bożonarodzeniowych, estetykę wykonania, wkład pracy autora, oryginalność pomysłu.

Do Gminnego Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową przystąpiło 31 uczestników w 4 kategoriach wiekowych. Komisja postanowiła nagrodzić łącznie 9 osób. Do Gminnym Konkurs na Ozdobę Bożonarodzeniową przystąpiło 49 uczestników w 5 kategoriach wiekowych. Nagrody przyznano 13 osobom.
Podsumowanie obydwu konkursów miało miejsce w niedzielę 15 grudnia w GOK-u. Wzięli w nim udział wójt Piotr Pasieczny, który objął patronat nad konkursami oraz sekretarz Marian Szałapski, który jako przedstawiciel komisji oceniającej ogłosił wyniki konkursów.

Wszystkim uczestnikom  gratulujemy zaangażowania, pomysłowości i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Monika Szczepaniuk

 

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]