LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

Tarnawatka 26.11.2020 r.


LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
DO PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

według zasad ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655)

Przedmiotem przetargu jest gruntowa nieruchomość rolna stanowiąca działkę nr ewid. 568 ark. 2 obręb Tarnawatka, będąca własnością Gminy Tarnawatka o pow. 1,1380 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00069189/1 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  oznaczona jest jako pola uprawne (RP).

Kwalifikację do uczestnictwa w przetargu przeprowadziła Komisja Przetargowa :

  1. Marian Szałapski – Przewodniczący
  2. Aleksandra Wnuk – Maliszewska – Członek
  3. Marek Tyrka – Członek

Po sprawdzeniu wymaganych dowodów potwierdzających spełnienie warunków podanych w ogłoszeniu o przetargu zakwalifikowała następujące osoby:

  1. Piróg Andrzej
  2. Gawryś Sławomir

Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2020 roku o godz. 9.00
w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 5

 

 

Tarnawatka  26.11.2020 r.

Powiązane posty

22

Cze
Aktualności

Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Uwaga ! Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na […]

21

Cze
Aktualności

Referendum nie będzie

Komisarz Wyborczy w Zamościu II podjął decyzję o odrzuceniu wniosku mieszkańców Gminy Tarnawatka w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Tarnawatka przed upływem kadencji.. W postanowieniu z dnia 18 maja stwierdzono, że wniosek zawiera nienadające się do usunięcia uchybienia, polegające na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Zgodnie z ustawą[…]