LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

Tarnawatka 26.11.2020 r.


LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
DO PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

według zasad ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655)

Przedmiotem przetargu jest gruntowa nieruchomość rolna stanowiąca działkę nr ewid. 568 ark. 2 obręb Tarnawatka, będąca własnością Gminy Tarnawatka o pow. 1,1380 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00069189/1 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  oznaczona jest jako pola uprawne (RP).

Kwalifikację do uczestnictwa w przetargu przeprowadziła Komisja Przetargowa :

  1. Marian Szałapski – Przewodniczący
  2. Aleksandra Wnuk – Maliszewska – Członek
  3. Marek Tyrka – Członek

Po sprawdzeniu wymaganych dowodów potwierdzających spełnienie warunków podanych w ogłoszeniu o przetargu zakwalifikowała następujące osoby:

  1. Piróg Andrzej
  2. Gawryś Sławomir

Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2020 roku o godz. 9.00
w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 5

 

 

Tarnawatka  26.11.2020 r.

Powiązane posty

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO

Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza pierwszy przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki FSC Starachowice Star 244L stanowiącego własność Gminy Tarnawatka.   Szczegółowe dane samochodu: Rodzaj pojazdu           Samochód specjalny-pożarniczy MARKA                              FSC – STARACHOWICE MODEL                    Star 244 L Rodzaj nadwozia           005 Numer rejestracyjny            LTM 96AS Rok produkcji            1984 Data pierwszej rejestracji:            […]

Ogłoszenia

Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

Informacje o konkursie oraz niezbędna dokumentacja Ogłoszenie o konkursie nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021 Na podstawie: art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego[…]