LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

Tarnawatka 26.11.2020 r.


LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
DO PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

według zasad ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655)

Przedmiotem przetargu jest gruntowa nieruchomość rolna stanowiąca działkę nr ewid. 568 ark. 2 obręb Tarnawatka, będąca własnością Gminy Tarnawatka o pow. 1,1380 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00069189/1 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  oznaczona jest jako pola uprawne (RP).

Kwalifikację do uczestnictwa w przetargu przeprowadziła Komisja Przetargowa :

  1. Marian Szałapski – Przewodniczący
  2. Aleksandra Wnuk – Maliszewska – Członek
  3. Marek Tyrka – Członek

Po sprawdzeniu wymaganych dowodów potwierdzających spełnienie warunków podanych w ogłoszeniu o przetargu zakwalifikowała następujące osoby:

  1. Piróg Andrzej
  2. Gawryś Sławomir

Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2020 roku o godz. 9.00
w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 5

 

 

Tarnawatka  26.11.2020 r.

Powiązane posty

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej wykorzystywanej rolniczo położonej w Hucie Tarnawackiej oznaczonej numerem: 1083/1 ark. 2 obr. Huta Tarnawacka o pow. 0,45 ha. Termin zagospodarowania nieruchomości 1.10.2021 – 30.09.2024r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 1083/1 ark. 2 przeznaczona jest […]

Ogłoszenia

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Spisz się. Rachmistrz zaprasza do świetlic INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań Jeszcze do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Aby ułatwić Państwu wypełnienie obowiązku spisowego, na terenie naszej gminy organizujemy mobilne punkty spisowe.  Mobilne punkty, w których spisywać będzie spisywać rachmistrz, zostaną ustawione: 12.09.2021r. w niedziele o godzinie 12.00 w Klocówce[…]