Miejsce edukacyjno-rekreacyjne w Tarnawatce

 Stowarzyszenie Wzgórze Przyjaźni realizuje projekt pn. „Miejsce edukacyjno-rekreacyjne i turystyczne wraz z infrastrukturą w centrum miejscowości Tarnawatka”. Celem projektu jest promocja obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Tarnawatka nastąpi poprzez uporządkowanie przestrzeni i nadanie jej funkcji edukacyjnej, rekreacyjnej i turystycznej.

W ramach przedsięwzięcia powstanie utwardzony plac wraz z chodnikiem,  przy którym zamontowane zostaną ławki, stojak na rowery oraz kosz na śmieci. Powstaną dwie bogato ilustrowane tablice edukacyjne zawierające  historię gminy oraz mapę z zaznaczonymi charakterystycznymi miejscami.

Projekt zakłada integrację środowiska lokalnego poprzez zaangażowanie społeczności lokalnej w zagospodarowanie terenu. Zorganizowana zostanie akcja sadzenia roślin, każdy będzie mógł przynieść sadzonkę drzewa/trawy i posadzić ją w wyznaczonym miejscu. Dzięki temu społeczność lokalna będzie miała poczucie współtworzenia i współodpowiedzialności za stworzone miejsce. Przy roślinach zostaną umieszczone tabliczki informacyjne z nazwą gatunku. Integracja nastąpi także poprzez umożliwienie mieszkańcom korzystania z miejsca ogólnie dostępnego co sprzyjać będzie wspólnym spotkaniom mieszkańców podczas spacerów czy też  jazdy rowerowej.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Zadanie pn. „Miejsce edukacyjno-rekreacyjne i turystyczne wraz z infrastrukturą w centrum miejscowości Tarnawatka”  , współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
„Roztocze Tomaszowskie”

 

Powiązane posty

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr ewid. 568 ark. 2 obręb Tarnawatka, będącej własnością Gminy Tarnawatka dla rolników według zasad ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. […]

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno – biurowym, stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Tarnawatka-Tartak, przy ulicy Tomaszowskiej, oznaczonej numerem 120/3 ark. 1 obręb Tarnawatka – Tartak. Pierwszy przetarg na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzony został 12 marca 2019 r. Drugi przetarg[…]