Miejsce edukacyjno-rekreacyjne w Tarnawatce

 Stowarzyszenie Wzgórze Przyjaźni realizuje projekt pn. „Miejsce edukacyjno-rekreacyjne i turystyczne wraz z infrastrukturą w centrum miejscowości Tarnawatka”. Celem projektu jest promocja obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Tarnawatka nastąpi poprzez uporządkowanie przestrzeni i nadanie jej funkcji edukacyjnej, rekreacyjnej i turystycznej.

W ramach przedsięwzięcia powstanie utwardzony plac wraz z chodnikiem,  przy którym zamontowane zostaną ławki, stojak na rowery oraz kosz na śmieci. Powstaną dwie bogato ilustrowane tablice edukacyjne zawierające  historię gminy oraz mapę z zaznaczonymi charakterystycznymi miejscami.

Projekt zakłada integrację środowiska lokalnego poprzez zaangażowanie społeczności lokalnej w zagospodarowanie terenu. Zorganizowana zostanie akcja sadzenia roślin, każdy będzie mógł przynieść sadzonkę drzewa/trawy i posadzić ją w wyznaczonym miejscu. Dzięki temu społeczność lokalna będzie miała poczucie współtworzenia i współodpowiedzialności za stworzone miejsce. Przy roślinach zostaną umieszczone tabliczki informacyjne z nazwą gatunku. Integracja nastąpi także poprzez umożliwienie mieszkańcom korzystania z miejsca ogólnie dostępnego co sprzyjać będzie wspólnym spotkaniom mieszkańców podczas spacerów czy też  jazdy rowerowej.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Zadanie pn. „Miejsce edukacyjno-rekreacyjne i turystyczne wraz z infrastrukturą w centrum miejscowości Tarnawatka”  , współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
„Roztocze Tomaszowskie”

 

Powiązane posty

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej wykorzystywanej rolniczo położonej w Hucie Tarnawackiej oznaczonej numerem: 1083/1 ark. 2 obr. Huta Tarnawacka o pow. 0,45 ha. Termin zagospodarowania nieruchomości 1.10.2021 – 30.09.2024r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 1083/1 ark. 2 przeznaczona jest […]

Ogłoszenia

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Spisz się. Rachmistrz zaprasza do świetlic INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań Jeszcze do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Aby ułatwić Państwu wypełnienie obowiązku spisowego, na terenie naszej gminy organizujemy mobilne punkty spisowe.  Mobilne punkty, w których spisywać będzie spisywać rachmistrz, zostaną ustawione: 12.09.2021r. w niedziele o godzinie 12.00 w Klocówce[…]