Nieruchomości gminne na sprzedaż

Licytacją przeprowadzoną w dniu 23 marca zakończyły się przetargi na sprzedaż kilku nieruchomości gminnych.

Największym zainteresowaniem oferentów cieszyły się 2 działki budowlane położone w Tarnawatce-Tartaku. Jedną z nich o powierzchni 0,1523 ha, sprzedano za kwotę 50500 zł (cena wywoławcza – 40800), a drugą o powierzchni 0,1597 ha za kwotę 51000 zł (cena wywoławcza – 42600 zł). Do cen uzyskanych w przetargu doliczony zostanie także podatek VAT w wysokości 23 %. O zakup obydwu nieruchomości ubiegały się 4 osoby. Nabywcy nie znalazła za to położona w sąsiedztwie działka o powierzchni 0,1597 ha, której cena wywoławcza wynosiła 42800 zł. Wszystkie te nieruchomości znalazły się na przetargu już po raz trzeci.

Za kwotę 9090 zł sprzedane zostały dwie działki o powierzchni blisko 1 ha, stanowiące łąki a położone w Tarnawatce-Tartaku. W tym przypadku wadium wpłaciły dwie osoby, a cena wywoławcza wynosiła 9000 zł.

 

 

Na dokonanie przebicia ceny wywoławczej i tym samym zakup biurowca w Tarnawatce-Tartaku, nie zdecydowała się osoba, która formalnie uczestniczyła w przetargu. Warto zauważyć, że nieruchomość ta składająca się z działki o powierzchni 0,1586 i budynku administracyjno-biurowego, od kilku lat nie może doczekać się inwestora, który chciałby ją zagospodarować. Ostatnia cena wywoławcza wyniosła 216.400 zł (plus 23 % VAT), a przetarg zorganizowany został po raz czwarty.

 

 

Zainteresowania kupujących nie wzbudził także obiekt, w którym mieściła się szkoła w Pańkowie. Nieruchomość o powierzchni 0,3226 ha została wyceniona na kwotę 214.450 zł (plus 23 % VAT). Zgodnie z obowiązującymi procedurami był to pierwszy przetarg, choć w latach wcześniejszych mienie to było już wystawiane do sprzedaży.

 

 

 

Do przetargu na sprzedaż działki zabudowanej domem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym położonej w Tarnawatce u zbiegu ulic ks. Boguty i Lubelskiej nie zgłosił się żaden chętny. Nieruchomość o powierzchni ogólnej 0,2690 ha wystawiono do sprzedaży już po raz trzeci, a jej cena wywoławcza wyniosła 140.000 zł.

 

Powiązane posty

04

Maj
Aktualności

UWAGA PRODUCENCI SUROWCA TYTONIOWEGO

Składanie Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, iż w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021. Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację  o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, […]

04

Maj
Aktualności

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Ø Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Ø Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku. Ø Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost[…]