Nieruchomości gminne na sprzedaż

Licytacją przeprowadzoną w dniu 23 marca zakończyły się przetargi na sprzedaż kilku nieruchomości gminnych.

Największym zainteresowaniem oferentów cieszyły się 2 działki budowlane położone w Tarnawatce-Tartaku. Jedną z nich o powierzchni 0,1523 ha, sprzedano za kwotę 50500 zł (cena wywoławcza – 40800), a drugą o powierzchni 0,1597 ha za kwotę 51000 zł (cena wywoławcza – 42600 zł). Do cen uzyskanych w przetargu doliczony zostanie także podatek VAT w wysokości 23 %. O zakup obydwu nieruchomości ubiegały się 4 osoby. Nabywcy nie znalazła za to położona w sąsiedztwie działka o powierzchni 0,1597 ha, której cena wywoławcza wynosiła 42800 zł. Wszystkie te nieruchomości znalazły się na przetargu już po raz trzeci.

Za kwotę 9090 zł sprzedane zostały dwie działki o powierzchni blisko 1 ha, stanowiące łąki a położone w Tarnawatce-Tartaku. W tym przypadku wadium wpłaciły dwie osoby, a cena wywoławcza wynosiła 9000 zł.

 

 

Na dokonanie przebicia ceny wywoławczej i tym samym zakup biurowca w Tarnawatce-Tartaku, nie zdecydowała się osoba, która formalnie uczestniczyła w przetargu. Warto zauważyć, że nieruchomość ta składająca się z działki o powierzchni 0,1586 i budynku administracyjno-biurowego, od kilku lat nie może doczekać się inwestora, który chciałby ją zagospodarować. Ostatnia cena wywoławcza wyniosła 216.400 zł (plus 23 % VAT), a przetarg zorganizowany został po raz czwarty.

 

 

Zainteresowania kupujących nie wzbudził także obiekt, w którym mieściła się szkoła w Pańkowie. Nieruchomość o powierzchni 0,3226 ha została wyceniona na kwotę 214.450 zł (plus 23 % VAT). Zgodnie z obowiązującymi procedurami był to pierwszy przetarg, choć w latach wcześniejszych mienie to było już wystawiane do sprzedaży.

 

 

 

Do przetargu na sprzedaż działki zabudowanej domem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym położonej w Tarnawatce u zbiegu ulic ks. Boguty i Lubelskiej nie zgłosił się żaden chętny. Nieruchomość o powierzchni ogólnej 0,2690 ha wystawiono do sprzedaży już po raz trzeci, a jej cena wywoławcza wyniosła 140.000 zł.

 

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]