Nowe fundusze na budowę dróg powiatowych

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyła się w dniu dzisiejszym (29 kwietnia 2021 r. przypis redakcji) uroczystość wręczenia czeków dla Powiatu Tomaszowskiego potwierdzających przyznanie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych . W imieniu Rządu Premiera Mateusza Morawieckiego czeki wręczył Tomasz Zieliński, Poseł na Sejm RP. Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Jarosław Korzeń Wicestarosta oraz Katarzyna Gucz Urzędujący Członek Zarządu Powiatu, odebrali z rąk Pana Posła, dwa bony o łącznej wartości 11 406 537 zł.

W ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Tomaszowski otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 000 000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 3528L od drogi powiatowej Nr 3516L w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wieś o długości 1, 480 km. Planowane jest poszerzenie jezdni do 6 m, utwardzenie pobocza, wykonanie miejsc postojowych oraz oznakowania pionowego i poziomego w tym aktywnego oznakowania ograniczającego prędkość, przebudowę przepustów i rowów oraz zjazdów.

Dofinansowanie w kwocie 10 406 537 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Powiat Tomaszowski przeznaczy na :

-rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 3504L oraz drogi powiatowej nr 3526L od miejscowości Tarnawatka-Tartak do miejscowości Podhorce

-przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 3566L i 3560L z drogami miejskimi Nr 111792L i 111854L w Tomaszowie Lubelskim wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 3546L

Po uroczystym wręczeniu bonów, władze Powiatu Tomaszowskiego wraz z Tomaszem Zielińskim Posłem na Sejm RP udały się na wizję lokalną w terenie, do miejsc, gdzie będą wykonane inwestycje.

 

(tekst i zdjęcie: www.powiat-tomaszowski.com.pl)

 

 

 

Powiązane posty

22

Cze
Aktualności

Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Uwaga ! Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na […]

21

Cze
Aktualności

Referendum nie będzie

Komisarz Wyborczy w Zamościu II podjął decyzję o odrzuceniu wniosku mieszkańców Gminy Tarnawatka w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Tarnawatka przed upływem kadencji.. W postanowieniu z dnia 18 maja stwierdzono, że wniosek zawiera nienadające się do usunięcia uchybienia, polegające na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Zgodnie z ustawą[…]