Nowe fundusze na budowę dróg powiatowych

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyła się w dniu dzisiejszym (29 kwietnia 2021 r. przypis redakcji) uroczystość wręczenia czeków dla Powiatu Tomaszowskiego potwierdzających przyznanie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych . W imieniu Rządu Premiera Mateusza Morawieckiego czeki wręczył Tomasz Zieliński, Poseł na Sejm RP. Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Jarosław Korzeń Wicestarosta oraz Katarzyna Gucz Urzędujący Członek Zarządu Powiatu, odebrali z rąk Pana Posła, dwa bony o łącznej wartości 11 406 537 zł.

W ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Tomaszowski otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 000 000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 3528L od drogi powiatowej Nr 3516L w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wieś o długości 1, 480 km. Planowane jest poszerzenie jezdni do 6 m, utwardzenie pobocza, wykonanie miejsc postojowych oraz oznakowania pionowego i poziomego w tym aktywnego oznakowania ograniczającego prędkość, przebudowę przepustów i rowów oraz zjazdów.

Dofinansowanie w kwocie 10 406 537 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Powiat Tomaszowski przeznaczy na :

-rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 3504L oraz drogi powiatowej nr 3526L od miejscowości Tarnawatka-Tartak do miejscowości Podhorce

-przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 3566L i 3560L z drogami miejskimi Nr 111792L i 111854L w Tomaszowie Lubelskim wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 3546L

Po uroczystym wręczeniu bonów, władze Powiatu Tomaszowskiego wraz z Tomaszem Zielińskim Posłem na Sejm RP udały się na wizję lokalną w terenie, do miejsc, gdzie będą wykonane inwestycje.

 

(tekst i zdjęcie: www.powiat-tomaszowski.com.pl)

 

 

 

Powiązane posty

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej wykorzystywanej rolniczo położonej w Hucie Tarnawackiej oznaczonej numerem: 1083/1 ark. 2 obr. Huta Tarnawacka o pow. 0,45 ha. Termin zagospodarowania nieruchomości 1.10.2021 – 30.09.2024r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 1083/1 ark. 2 przeznaczona jest […]

Ogłoszenia

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Spisz się. Rachmistrz zaprasza do świetlic INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań Jeszcze do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Aby ułatwić Państwu wypełnienie obowiązku spisowego, na terenie naszej gminy organizujemy mobilne punkty spisowe.  Mobilne punkty, w których spisywać będzie spisywać rachmistrz, zostaną ustawione: 12.09.2021r. w niedziele o godzinie 12.00 w Klocówce[…]