Nowy wóz bojowy już w Tarnawatce

W godzinach wieczornych 2 grudnia druhowie OSP w Tarnawatce powitali w swojej jednostce nowy wóz strażacki.

Uroczystość zbiegła się z obchodami 100-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawatce. W imprezie, ze względu na panująca epidemię, zorganizowanej na placu przed siedzibą straży w Tarnawatce, wzięli udział zaproszeni goście w osobach: Tomasza Zielińskiego posła na Sejm RP, Henryka Karwana starosty tomaszowskiego oraz st. bryg. Mirosława Michońskiego Komendanta Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim. Obecni byli także: wójt gminy Piotr Pasieczny, prezes Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnawatce Marek Pasieczny oraz druhowie OSP Tarnawatka z prezesem Ryszardem Kopczyńskim na czele. Poświęcenia pojazdu dokonał ks. Tomasz Demczuk proboszcz tutejszej parafii. Cała uroczystość miała niecodzienną oprawę, którą zapewnili strażacy.  Bardzo efektownie w panującym mroku prezentowały się zapalone race, a całości dopełniała odpowiednio dobrana muzyka.

Środki na zakup wozu bojowego pochodzą w części z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych, a ich wysokość wynosi 380 tys. zł. Kwotę 180 tys. zł. przekazał także Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Wkład własny w projekcie musiała także zapewnić Gmina Tarnawatka. W przetargu na dostawę sprzętu wybrano ofertę firmy Moto-Truck sp. z o.o. z Kielc, która za kwotę 851 160 złotych zobowiązała się dostarczyć średni wóz ratowniczo-gaśniczy na podwoziu samochodu MAN o napędzie na cztery koła. W tej sytuacji udział Gminy Tarnawatka przekroczył 291 tys. złotych.

Nowy pojazd zapewni OSP Tarnawatka bardziej skuteczną możliwość działania w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, wpływając na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy, powiatu oraz podróżnych biorących udział w zdarzeniach drogowych. Eksploatowany od roku 2012 samochód marki Mercedes zostanie przekazany strażakom z Wieprzowa, a tym samym ich bardzo leciwy STAR, wykorzystywany wcześniej przez Tarnawatkę, zostanie zezłomowany.

Ze względu na ograniczone ramy naszego biuletynu nie udało nam się w grudniowym numerze zamieścić historii OSP Tarnawatka. Obiecujemy, że materiały te opublikujemy w wydaniu styczniowym.

 

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]