Odbyło się posiedzenie komisji konkursowej

16 grudnia 2020 r w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce odbyło się posiedzenie komisji konkursowej oceniającej prace złożone w  Gminnym Konkursie na Najpiękniejszą Kartę  Bożonarodzeniową 2020.

Do konkursu przystąpiło 26 uczestników z terenu gminy Tarnawatka.

Prace konkursowe w 4 kategoriach wiekowych oceniła komisja konkursowa w składzie:

Marian Szałapski        przewodniczący komisji,

Edyta Furgała              członek komisji,

Monika Szczepaniuk   członek komisji.

Po obejrzeniu prac, komisja jednogłośnie postanowiła przyznać nagrody wszystkim uczestnikom biorącym udział          w konkursie.  Lista laureatów dostępna jest na stronie

https://www.facebook.com/Gminny.Osrodek.Kultury.Tarnawatka.

Uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

 

 

Powiązane posty