Odbyło się posiedzenie komisji konkursowej

16 grudnia 2020 r w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce odbyło się posiedzenie komisji konkursowej oceniającej prace złożone w  Gminnym Konkursie na Najpiękniejszą Kartę  Bożonarodzeniową 2020.

Do konkursu przystąpiło 26 uczestników z terenu gminy Tarnawatka.

Prace konkursowe w 4 kategoriach wiekowych oceniła komisja konkursowa w składzie:

Marian Szałapski        przewodniczący komisji,

Edyta Furgała              członek komisji,

Monika Szczepaniuk   członek komisji.

Po obejrzeniu prac, komisja jednogłośnie postanowiła przyznać nagrody wszystkim uczestnikom biorącym udział          w konkursie.  Lista laureatów dostępna jest na stronie

https://www.facebook.com/Gminny.Osrodek.Kultury.Tarnawatka.

Uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

 

 

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]