Odstrzał dzików

Na mocy rozporządzenia Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lutego br. na terenie całego województwa odstrzelonych zostanie 5000 dzików. W powiecie tomaszowskim populacja zostanie zmniejszona o 360 sztuk, z tego w naszej gminie 82.

Decyzja została podjęta na podstawie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Podstawą jej wydania były coraz częstsze przypadki wykrycia ognisk afrykańskiego pomoru świń. Wirus ASF kilka lat temu został przeniesiony na teren Polski przez dziki i zakres jego występowania jest coraz większy. Najgroźniejsze skutki powoduje zarażenie trzody chlewnej. Wprowadzane są wtedy bardzo restrykcyjne środki zapobiegawcze, które mają zapobiec dalszemu rozszerzaniu się choroby. Jednym z takich środków jest właśnie odstrzał sanitarny, który zostanie przeprowadzony przez dzierżawców obwodów łowieckich.

Na terenie gminy Tarnawatka wyodrębnione zostały 4 obwody łowieckie. Obwód nr 293 położony jest po zachodniej stronie drogi krajowej nr 17 i północnej drogi powiatowej Sumin – Krasnobród, obejmując 697 ha. Gospodaruje nim Koło Łowieckie nr 21 „Wilk”. Do odstrzału zaplanowano tu 8 dzików.

Obwód nr 303 położony jest po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej Tomaszów – Łaszczów i obejmuje 131 ha. Gospodaruje nim Koło Łowieckie nr 8 „Łoś”, które odstrzeli 18 dzików.

Obwód nr 304 zajmuje teren położony pomiędzy drogą wojewódzką Tomaszów – Łaszczów, a drogą krajową nr 17, a jego powierzchnia wynosi 2652 ha. Dzierżawcą jest Koło Łowieckie nr 65 „Sokół”, któremu do odstrzału wyznaczono 20 dzików.

Obwód OHZ Nadleśnictwo Tomaszów wyznacza zachodnia strona drogi krajowej nr 17 oraz południowa drogi powiatowej Sumin  – Krasnobród, obejmując 2218 ha. W tym terenie do ostrzału przeznaczonych zostało 36 dzików.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz zwiększeniem liczby polowań apelujemy do wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności.

zdjęcie: www.tomaszow.lublin.lasy.gov.pl

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]