Odstrzał dzików

Na mocy rozporządzenia Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lutego br. na terenie całego województwa odstrzelonych zostanie 5000 dzików. W powiecie tomaszowskim populacja zostanie zmniejszona o 360 sztuk, z tego w naszej gminie 82.

Decyzja została podjęta na podstawie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Podstawą jej wydania były coraz częstsze przypadki wykrycia ognisk afrykańskiego pomoru świń. Wirus ASF kilka lat temu został przeniesiony na teren Polski przez dziki i zakres jego występowania jest coraz większy. Najgroźniejsze skutki powoduje zarażenie trzody chlewnej. Wprowadzane są wtedy bardzo restrykcyjne środki zapobiegawcze, które mają zapobiec dalszemu rozszerzaniu się choroby. Jednym z takich środków jest właśnie odstrzał sanitarny, który zostanie przeprowadzony przez dzierżawców obwodów łowieckich.

Na terenie gminy Tarnawatka wyodrębnione zostały 4 obwody łowieckie. Obwód nr 293 położony jest po zachodniej stronie drogi krajowej nr 17 i północnej drogi powiatowej Sumin – Krasnobród, obejmując 697 ha. Gospodaruje nim Koło Łowieckie nr 21 „Wilk”. Do odstrzału zaplanowano tu 8 dzików.

Obwód nr 303 położony jest po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej Tomaszów – Łaszczów i obejmuje 131 ha. Gospodaruje nim Koło Łowieckie nr 8 „Łoś”, które odstrzeli 18 dzików.

Obwód nr 304 zajmuje teren położony pomiędzy drogą wojewódzką Tomaszów – Łaszczów, a drogą krajową nr 17, a jego powierzchnia wynosi 2652 ha. Dzierżawcą jest Koło Łowieckie nr 65 „Sokół”, któremu do odstrzału wyznaczono 20 dzików.

Obwód OHZ Nadleśnictwo Tomaszów wyznacza zachodnia strona drogi krajowej nr 17 oraz południowa drogi powiatowej Sumin  – Krasnobród, obejmując 2218 ha. W tym terenie do ostrzału przeznaczonych zostało 36 dzików.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz zwiększeniem liczby polowań apelujemy do wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności.

zdjęcie: www.tomaszow.lublin.lasy.gov.pl

Powiązane posty

04

Maj
Aktualności

UWAGA PRODUCENCI SUROWCA TYTONIOWEGO

Składanie Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, iż w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021. Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację  o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, […]

04

Maj
Aktualności

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Ø Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Ø Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku. Ø Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost[…]