Odznaka Honorowa Gminy Tarnawatka

Podczas sesji przeprowadzonej w dniu 28 czerwca Rada Gminy Tarnawatka podjęła uchwałę w sprawie zasad nadawania i wręczania oraz noszenia Odznaki Honorowej Gminy Tarnawatka.
W dokumencie określony został wzór medalu, który prezentujemy Państwu na zamieszczonej grafice. Odznakę można nadać osobom fizycznym lub prawnym oraz zespołom artystycznym i stowarzyszeniom zwykłym, których działalność przyczyniła się do kulturalnego, gospodarczego lub społecznego rozwoju gminy. Nadanie wyróżnienia następuje na mocy uchwały rady gminy. Z wnioskiem o nadanie odznaki występuje Komisja Odznaki Honorowej składająca się z 7 członków. Do Komisji wnioskować mogą organy gminy, osoby prawne i fizyczne. W przypadku osób fizycznych wymagane jest poparcie przynajmniej 15 mieszkańców. Razem z medalem wyróżniony otrzymuje również Dyplom Nadania Odznaki Honorowej. Wręczyć odznakę można tylko raz w ciągu roku. Dla zapewnienia doniosłości wydarzenia powinno się to odbyć podczas uroczystej sesji rady lub uroczystości gminnej z zapewnieniem odpowiedniej oprawy.

Powiązane posty