Budynek administracyjno – biurowy w Tarnawatce – Tartaku

– budynek administracyjno – biurowy z działką nr 120/3
– lokalizacja – Tarnawatka – Tartak ul. Tomaszowska, przy drodze krajowej nr E17
– powierzchnia użytkowa ~ 580 m2
– powierzchnia zabudowy ~ 480 m2
– powierzchnia działki 0,1589 ha
– uzbrojenie na działce: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć telefoniczna
– budynek 2 kondygnacyjny
– zgodnie z MPZP działka oznaczona jest jako teren przemysłu.
Dopuszcza się możliwość rozbudowy, modernizacji obiektów, możliwość zmiany funkcji i lokalizacji
innych usług o uciążliwości nie przekraczającej granic działki
– cena wywoławcza 216 400 zł

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy.[…]