Oznakowanie ulic

W ostatnich dniach września na ulicach Tarnawatki i Tarnawatki-Tartaku ustawione zostały tablice z nazwami ulic.

Nowe oznakowanie, oprócz konkretnej nazwy ulicy zawiera także herb gminy oraz określenie, do jakiej kategorii dróg została zaliczona. Tym samym nie powinno już być żadnych wątpliwości, kto odpowiada za jej utrzymanie. Problem z identyfikacją zarządców dróg pojawiał się bardzo często w okresie zimowym i to pomimo tego, że kilkukrotnie starliśmy się to wyjaśniać na łamach naszego biuletynu.

Łącznie w obydwu miejscowościach postawiono 42 tablice, a koszt zadania, wraz z montażem, zamknął się kwotą blisko 15,5 tys. złotych.

Najlepszym komentarzem do tego zadania niech będą słowa jednego z mieszkańców Tarnawatki-Tartaku, który nieco zaskoczony nowym oznakowaniem powiedział: jak pięknie, teraz już mamy jak w mieście.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane posty

22

Cze
Aktualności

Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Uwaga ! Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na […]

21

Cze
Aktualności

Referendum nie będzie

Komisarz Wyborczy w Zamościu II podjął decyzję o odrzuceniu wniosku mieszkańców Gminy Tarnawatka w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Tarnawatka przed upływem kadencji.. W postanowieniu z dnia 18 maja stwierdzono, że wniosek zawiera nienadające się do usunięcia uchybienia, polegające na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Zgodnie z ustawą[…]