Oznakowanie ulic

W ostatnich dniach września na ulicach Tarnawatki i Tarnawatki-Tartaku ustawione zostały tablice z nazwami ulic.

Nowe oznakowanie, oprócz konkretnej nazwy ulicy zawiera także herb gminy oraz określenie, do jakiej kategorii dróg została zaliczona. Tym samym nie powinno już być żadnych wątpliwości, kto odpowiada za jej utrzymanie. Problem z identyfikacją zarządców dróg pojawiał się bardzo często w okresie zimowym i to pomimo tego, że kilkukrotnie starliśmy się to wyjaśniać na łamach naszego biuletynu.

Łącznie w obydwu miejscowościach postawiono 42 tablice, a koszt zadania, wraz z montażem, zamknął się kwotą blisko 15,5 tys. złotych.

Najlepszym komentarzem do tego zadania niech będą słowa jednego z mieszkańców Tarnawatki-Tartaku, który nieco zaskoczony nowym oznakowaniem powiedział: jak pięknie, teraz już mamy jak w mieście.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane posty