Podziel się sercem

Strażacy-ochotnicy z Tarnawatki włączyli się do akcji zbierania plastikowych nakrętek dla Hospicjum Santa Galla w Łabuniach.

W końcu marca przed budynkiem GOK i OSP w Tarnawatce przy ul. ks. Boguty 48, ustawione zostało symboliczne serce, do którego można wrzucać plastikowe nakrętki. Ten charakterystyczny i bardzo wymowny pojemnik, tarnawaccy strażacy zakupili z własnych środków. Zorganizowali też akcję na terenie całej gminy, w wyniku której zebrano wielką ilość nakrętek. Wszystko po to, żeby pomóc w utrzymaniu hospicjum dla osób z najcięższymi chorobami funkcjonującemu w Łabuniach.

Gratulując inicjatywy OSP w Tarnawatce, Redakcja zachęca wszystkich mieszkańców do przyłączenia się do tego przedsięwzięcia. Nawet najmniejszy gest z naszej strony pomoże ulżyć w cierpieniu osobom, którym choroba uniemożliwia normalne funkcjonowanie.

 

 

 

 

 

 

Powiązane posty

22

Cze
Aktualności

Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Uwaga ! Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na […]

21

Cze
Aktualności

Referendum nie będzie

Komisarz Wyborczy w Zamościu II podjął decyzję o odrzuceniu wniosku mieszkańców Gminy Tarnawatka w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Tarnawatka przed upływem kadencji.. W postanowieniu z dnia 18 maja stwierdzono, że wniosek zawiera nienadające się do usunięcia uchybienia, polegające na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Zgodnie z ustawą[…]