Polowanie zbiorowe na kaczki

Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.09.2020 r.

na terenie Gminy Tarnawatka w miejscowości Tarnawatka (stawy hodowlane – obwód łowiecki nr 305) odbędzie się polowanie zbiorowe na kaczki.
Polowanie odbywać się będzie w godz.: 17:00-20:30

Powiązane posty