Postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi

Na terenie gminy Tarnawatka odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne, w szczególności psy podejrzane o nosicielstwo chorób lub stanowiące zagrożenie dla otoczenia oraz potrącone przez pojazdy mechaniczne, w stosunku do których nie można ustalić właściciela. Zwierzęta dziko żyjące nie są bezdomne.
Odławianie odbywa się wyłącznie na zlecenie Gminy Tarnawatka. Przypadki zwierząt wymagających interwencji weterynaryjnej należy zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Gminy – tel. 846624710 w. 44 e-mail: gmina@tarnawatka.pl lub do gabinetu weterynaryjnego w Rachaniach – tel. 608207431.
Przypadki bezdomności zwierząt zgłaszane są policji celem ustalenia właściciela, dlatego zawiadamiający zobowiązany jest do podania danych kontaktowych oraz okoliczności wystąpienia zdarzenia.

PAMIĘTAJ:
•    Nie każde wałęsające się zwierzę jest bezdomne!
•    Każdy ma prawo obawiać się twojego zwierzęcia!
•    Puszczając luzem psa, narażasz na niebezpieczeństwo zdrowie i życie ludzkie!
•    Dokarmiając błąkające się psy, ograniczasz im szansę na powrót do domu!
•    Zapewniając psu opiekę i wyżywienie stajesz się jego właścicielem (art. 181 KC)!
•    Za nienależyte wypełnianie obowiązków względem zwierzęcia domowego grozi odpowiedzialność karna!
•    Koszty umieszczania zwierząt w schronisku są bardzo wysokie, a pokrywane są z twoich podatków!

Powiązane posty

04

Maj
Aktualności

UWAGA PRODUCENCI SUROWCA TYTONIOWEGO

Składanie Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, iż w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021. Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację  o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, […]

04

Maj
Aktualności

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Ø Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Ø Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku. Ø Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost[…]