Postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi

Na terenie gminy Tarnawatka odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne, w szczególności psy podejrzane o nosicielstwo chorób lub stanowiące zagrożenie dla otoczenia oraz potrącone przez pojazdy mechaniczne, w stosunku do których nie można ustalić właściciela. Zwierzęta dziko żyjące nie są bezdomne.
Odławianie odbywa się wyłącznie na zlecenie Gminy Tarnawatka. Przypadki zwierząt wymagających interwencji weterynaryjnej należy zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Gminy – tel. 846624710 w. 44 e-mail: gmina@tarnawatka.pl lub do gabinetu weterynaryjnego w Rachaniach – tel. 608207431.
Przypadki bezdomności zwierząt zgłaszane są policji celem ustalenia właściciela, dlatego zawiadamiający zobowiązany jest do podania danych kontaktowych oraz okoliczności wystąpienia zdarzenia.

PAMIĘTAJ:
•    Nie każde wałęsające się zwierzę jest bezdomne!
•    Każdy ma prawo obawiać się twojego zwierzęcia!
•    Puszczając luzem psa, narażasz na niebezpieczeństwo zdrowie i życie ludzkie!
•    Dokarmiając błąkające się psy, ograniczasz im szansę na powrót do domu!
•    Zapewniając psu opiekę i wyżywienie stajesz się jego właścicielem (art. 181 KC)!
•    Za nienależyte wypełnianie obowiązków względem zwierzęcia domowego grozi odpowiedzialność karna!
•    Koszty umieszczania zwierząt w schronisku są bardzo wysokie, a pokrywane są z twoich podatków!

Powiązane posty

Ogłoszenia

BUDOWA LINII KOLEJOWYCH

BUDOWA LINII KOLEJOWYCH NR 54 NA ODCINKU TRAWNIKI – KRASNYSTAW I NR 56 NA ODCINKU WÓLKA ORŁOWSKA – ZAMOŚĆ – TOMASZÓW LUBELSKI – BEŁŻEC Firma Egis Poland Sp. z o.o. w składzie w konsorcjum z Egis Rail Sp. z o.o. oraz JAF-GEOTECHNIKA na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego realizuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu “Budowa linii kolejowych: nr 54 […]

22

paź
Aktualności

Wybory w OSP

W świetlicy wiejskiej w Suminie 10 października 2021 r. odbył się IX Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnawatce. W zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnawatka wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, członkowie ustępującego zarządu oraz zaproszeni goście w osobach:  Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelski bryg. mgr inż. Andrzej Bartecki,[…]