Postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi

Na terenie gminy Tarnawatka odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne, w szczególności psy podejrzane o nosicielstwo chorób lub stanowiące zagrożenie dla otoczenia oraz potrącone przez pojazdy mechaniczne, w stosunku do których nie można ustalić właściciela. Zwierzęta dziko żyjące nie są bezdomne.
Odławianie odbywa się wyłącznie na zlecenie Gminy Tarnawatka. Przypadki zwierząt wymagających interwencji weterynaryjnej należy zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Gminy – tel. 846624710 w. 44 e-mail: gmina@tarnawatka.pl lub do gabinetu weterynaryjnego w Rachaniach – tel. 608207431.
Przypadki bezdomności zwierząt zgłaszane są policji celem ustalenia właściciela, dlatego zawiadamiający zobowiązany jest do podania danych kontaktowych oraz okoliczności wystąpienia zdarzenia.

PAMIĘTAJ:
•    Nie każde wałęsające się zwierzę jest bezdomne!
•    Każdy ma prawo obawiać się twojego zwierzęcia!
•    Puszczając luzem psa, narażasz na niebezpieczeństwo zdrowie i życie ludzkie!
•    Dokarmiając błąkające się psy, ograniczasz im szansę na powrót do domu!
•    Zapewniając psu opiekę i wyżywienie stajesz się jego właścicielem (art. 181 KC)!
•    Za nienależyte wypełnianie obowiązków względem zwierzęcia domowego grozi odpowiedzialność karna!
•    Koszty umieszczania zwierząt w schronisku są bardzo wysokie, a pokrywane są z twoich podatków!

Powiązane posty

03

Mar
Aktualności

Umowy na dofinansowanie w ramach PROW na dofinansowanie 2 przedsięwzięć

2 marca 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Wójt Gminy Piotr Pasieczny, Skarbnik Aneta Pankiewicz oraz Pan Adam Puchajda zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich podpisali umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie 2 przedsięwzięć: „Budowę sieci wodociągowej w Hucie Tarnawackiej” kwota dofinansowania to 524 555 zł oraz „Rozbudowę kanalizacji w Wieprzowie Ordynackim”[…]