PROŚBA O POMOC

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie starych zdjęć cmentarza wojennego w Dąbrowie Tarnawackiej, na których znajduje się kamienny pomnik pochowanego tutaj Jana Krauzego.

Według dostępnych danych, obelisk ten został ustawiony w roku 1926 przez pochodzącą z Czech narzeczoną oficera armii austro-węgierskiej. Do lat 90. XX wieku znajdował się na nim metalowy napis, który następnie został skradziony.

Urząd Gminy Tarnawatka wystąpił z inicjatywą przywrócenia do pierwotnego stanu pomnika Jana Krauzego, którego najważniejszym elementem będzie wykonanie i umieszczenie na nim inskrypcji nagrobnej w pierwotnym brzmieniu i wyglądzie.

W sprawie tej można się kontaktować z Marianem Szałapskim tel. 84 662 47 10 w. 32, email: sekretarz@tarnawatka.pl .

 

 

 

 

Powiązane posty

22

Cze
Aktualności

Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Uwaga ! Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na […]

21

Cze
Aktualności

Referendum nie będzie

Komisarz Wyborczy w Zamościu II podjął decyzję o odrzuceniu wniosku mieszkańców Gminy Tarnawatka w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Tarnawatka przed upływem kadencji.. W postanowieniu z dnia 18 maja stwierdzono, że wniosek zawiera nienadające się do usunięcia uchybienia, polegające na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Zgodnie z ustawą[…]