PROŚBA O POMOC

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie starych zdjęć cmentarza wojennego w Dąbrowie Tarnawackiej, na których znajduje się kamienny pomnik pochowanego tutaj Jana Krauzego.

Według dostępnych danych, obelisk ten został ustawiony w roku 1926 przez pochodzącą z Czech narzeczoną oficera armii austro-węgierskiej. Do lat 90. XX wieku znajdował się na nim metalowy napis, który następnie został skradziony.

Urząd Gminy Tarnawatka wystąpił z inicjatywą przywrócenia do pierwotnego stanu pomnika Jana Krauzego, którego najważniejszym elementem będzie wykonanie i umieszczenie na nim inskrypcji nagrobnej w pierwotnym brzmieniu i wyglądzie.

W sprawie tej można się kontaktować z Marianem Szałapskim tel. 84 662 47 10 w. 32, email: sekretarz@tarnawatka.pl .

 

 

 

 

Powiązane posty