Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej do miejscowości Podhucie

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 111574L od drogi powiatowej nr 3504L do miejscowości Podhucie, długości 3,574 km”

W 2020 roku Gmina Tarnawatka zrealizowała kolejne zadanie inwestycyjne drogowe. Przebudowano odcinek drogi gminnej nr 111574L długości 3,574 km. Prace były prowadzone w okresie od 26 sierpnia do 30 października 2020 roku. Droga ta przebiega przez tereny leśne oraz przez całą miejscowość Podhucie. Wykonano wszystkich warstwy konstrukcyjne drogi wraz z nawierzchnią z masy bitumicznej, pobocza utwardzone kruszywem łamanym, zjazdy do wszystkich posesji utwardzone kruszywem łamanym, przepust pod drogą średnicy 100 cm, konserwację rowów odwadniających, kompleksowe oznakowanie drogi. Wartość kosztorysowa robót to 1.535.031,00 zł. Niezbędne było powołanie nadzoru inwestorskiego – koszt to 14.760,00 zł. Ogółem wartość zadania wyniosła kwotę: 1.549.791,00 zł. Na zadanie uzyskano dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania czyli kwotę: 767.515,00 zł.

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]