Rozbiórka wieży w Tarnawatce-Tartaku

W połowie lipca rozebrana została wieża usytuowana przy obiekcie remizo-świetlicy w Tarnawatce-Tartaku.

Budynek remizy położony w Tarnawatce-Tartaku został przekazany gminie przez Zamojskie Fabryki Mebli, a na przełomie XX i XXI wieku zakupiono jeszcze świetlicę wraz z działką. Od tamtej pory użytkowała je miejscowa społeczność lokalna wykorzystując jako świetlicę wiejską oraz siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej. W kolejnych latach, w wyniku rozliczeń finansowych, gmina stała się również właścicielem sąsiedniego biurowca. Następnie zapadła decyzja, że świetlica oraz biurowiec zostaną sprzedane, a uzyskane z tego tytułu środki przeznaczone na rozbudowę dawnej remizy. Niestety do przeprowadzonych kilku przetargów nie zgłosił się żaden chętny i stan nieużytkowanych budynków stale się pogarsza. W ubiegłym roku do Urzędu Gminy zaczęły napływać sygnały, że dachówki, którymi pokryta była wieża strażacka zaczynają odpadać i stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Ponieważ remontowanie obiektu tego typu, w dzisiejszej dobie, jest całkowicie nieuzasadnione, postanowiono dokonać jego rozbiórki.

 

Po spełnieniu wszelkich formalności administracyjnych, prace wyburzeniowe zrealizowała firma PRAKTIBUD z Tomaszowa Lubelskiego.

 

 

Powiązane posty