Rozbiórka wieży w Tarnawatce-Tartaku

W połowie lipca rozebrana została wieża usytuowana przy obiekcie remizo-świetlicy w Tarnawatce-Tartaku.

Budynek remizy położony w Tarnawatce-Tartaku został przekazany gminie przez Zamojskie Fabryki Mebli, a na przełomie XX i XXI wieku zakupiono jeszcze świetlicę wraz z działką. Od tamtej pory użytkowała je miejscowa społeczność lokalna wykorzystując jako świetlicę wiejską oraz siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej. W kolejnych latach, w wyniku rozliczeń finansowych, gmina stała się również właścicielem sąsiedniego biurowca. Następnie zapadła decyzja, że świetlica oraz biurowiec zostaną sprzedane, a uzyskane z tego tytułu środki przeznaczone na rozbudowę dawnej remizy. Niestety do przeprowadzonych kilku przetargów nie zgłosił się żaden chętny i stan nieużytkowanych budynków stale się pogarsza. W ubiegłym roku do Urzędu Gminy zaczęły napływać sygnały, że dachówki, którymi pokryta była wieża strażacka zaczynają odpadać i stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Ponieważ remontowanie obiektu tego typu, w dzisiejszej dobie, jest całkowicie nieuzasadnione, postanowiono dokonać jego rozbiórki.

 

Po spełnieniu wszelkich formalności administracyjnych, prace wyburzeniowe zrealizowała firma PRAKTIBUD z Tomaszowa Lubelskiego.

 

 

Powiązane posty

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr ewid. 568 ark. 2 obręb Tarnawatka, będącej własnością Gminy Tarnawatka dla rolników według zasad ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. […]

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno – biurowym, stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Tarnawatka-Tartak, przy ulicy Tomaszowskiej, oznaczonej numerem 120/3 ark. 1 obręb Tarnawatka – Tartak. Pierwszy przetarg na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzony został 12 marca 2019 r. Drugi przetarg[…]