Rozbiórka wieży w Tarnawatce-Tartaku

W połowie lipca rozebrana została wieża usytuowana przy obiekcie remizo-świetlicy w Tarnawatce-Tartaku.

Budynek remizy położony w Tarnawatce-Tartaku został przekazany gminie przez Zamojskie Fabryki Mebli, a na przełomie XX i XXI wieku zakupiono jeszcze świetlicę wraz z działką. Od tamtej pory użytkowała je miejscowa społeczność lokalna wykorzystując jako świetlicę wiejską oraz siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej. W kolejnych latach, w wyniku rozliczeń finansowych, gmina stała się również właścicielem sąsiedniego biurowca. Następnie zapadła decyzja, że świetlica oraz biurowiec zostaną sprzedane, a uzyskane z tego tytułu środki przeznaczone na rozbudowę dawnej remizy. Niestety do przeprowadzonych kilku przetargów nie zgłosił się żaden chętny i stan nieużytkowanych budynków stale się pogarsza. W ubiegłym roku do Urzędu Gminy zaczęły napływać sygnały, że dachówki, którymi pokryta była wieża strażacka zaczynają odpadać i stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Ponieważ remontowanie obiektu tego typu, w dzisiejszej dobie, jest całkowicie nieuzasadnione, postanowiono dokonać jego rozbiórki.

 

Po spełnieniu wszelkich formalności administracyjnych, prace wyburzeniowe zrealizowała firma PRAKTIBUD z Tomaszowa Lubelskiego.

 

 

Powiązane posty

22

Cze
Aktualności

Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Uwaga ! Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na […]

21

Cze
Aktualności

Referendum nie będzie

Komisarz Wyborczy w Zamościu II podjął decyzję o odrzuceniu wniosku mieszkańców Gminy Tarnawatka w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Tarnawatka przed upływem kadencji.. W postanowieniu z dnia 18 maja stwierdzono, że wniosek zawiera nienadające się do usunięcia uchybienia, polegające na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Zgodnie z ustawą[…]