Rozbudowa GOK

Jeszcze w tym miesiącu ogłoszony zostanie przetarg na rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce pod potrzeby biblioteki.

Pierwsze postępowanie, które właśnie przed nami, dotyczyć będzie robót budowlanych. W ich wyniku obiekt położony w Tarnawatce przy ulicy Boguty 48 prezentować się będzie tak, jak na zamieszczonej obok wizualizacji. Dobudowane zostanie drugie skrzydło od strony zachodniej. Zarówno biblioteka, jak i GOK będą w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Przewidziane jest także nowe zagospodarowanie wokół budynku. Powstanie m.in. kładka dla pieszych, ciągi piesze, oświetlenie oraz ściana osłonowa dla sceny zewnętrznej.

W drugim etapie zadania: Przystanek na Kresach – Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce, zakupione zostanie wyposażenie budynku, w tym meble oraz sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe. Projekt przewiduje także wyposażenie powstającego centrum integracji społecznej i życia kulturalnego w mobilną scenę umożliwiającą organizację różnorodnych uroczystości na świeżym powietrzu.

Zakończenie całości inwestycji przewidziane jest na jesień przyszłego roku.

Zadanie sfinansowane zostanie z kwoty 2 milionów zł otrzymanej przez gminę Tarnawatka z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.

Powiązane posty

22

Cze
Aktualności

Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Uwaga ! Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na […]

21

Cze
Aktualności

Referendum nie będzie

Komisarz Wyborczy w Zamościu II podjął decyzję o odrzuceniu wniosku mieszkańców Gminy Tarnawatka w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Tarnawatka przed upływem kadencji.. W postanowieniu z dnia 18 maja stwierdzono, że wniosek zawiera nienadające się do usunięcia uchybienia, polegające na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Zgodnie z ustawą[…]