Rozbudowa świetlicy w Tarnawatce-Tartaku

Od kilku tygodni trwają prace budowlane przy budynku świetlicy w Tarnawatce-Tartaku. Ich wykonawcą jest firma „WIEL-BUD” z Wielączy.

W lipcowym wydaniu „Co w Naszej Gminie” informowaliśmy o rozbiórce części dawnej wieży strażackiej stanowiącej część świetlicy wiejskiej w Tarnawatce-Tartaku. Był to pierwszy etap inwestycji, której efektem ma być stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców tej miejscowości. Obecnie wykonywane prace mają doprowadzić obiekt do tzw. stanu surowego otwartego. Obejmują one dobudowę ok. 44 m² budynku, roboty fundamentowe, murowe, więźbę dachowa i pokrycie dachowe.

Realizacja zadania podzielona została na etapy, ponieważ w większości finansowana jest z budżetu gminy. Udział w budowie ponosi także fundusz sołecki Tarnawatki-Tartaku w wysokości 40 tys. zł. oraz Tarnawatki, która udzieliła pomocy sąsiedniej wsi, w takiej samej kwocie. Dotychczasowe koszty to prace rozbiórkowe 33 210 zł, projekt budowlany 13 tys. zł, trwające roboty budowlane wraz z zadaniami dodatkowymi szacowane na ponad 230 tys. zł. Najważniejszym punktem obecnego etapu jest dobudowa części budynku oraz jego nakrycie nowym dachem, co ma szczególnie istotne znaczenie dla dolnej kondygnacji wieży, która od lata zabezpieczona była tylko w sposób tymczasowy.

Prace mają zostać zakończone jeszcze w tym roku.

Dalsze losy rozbudowy zależeć będą od budżetu gminny, z którego finansowych jest wiele, równie ważnych, zadań. Do tematu z pewnością powrócimy, informując o kolejnych etapach inwestycji.

 

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]