Rozmowa z wójtem Piotrem Pasiecznym

O rozwoju

Wiosna dopiero się zaczęła, trudno nie zauważyć, że Tarnawatka już od pewnego czasu stała się prawdziwym placem budowy. Poprosiliśmy wójta Piotra Pasiecznego o przybliżenie tego tematu naszym Czytelnikom.

17 lutego podpisałem umowę na budowę 1 etapu kanalizacji na ulicy Szkolnej w Tarnawatce. Wartość zadania wyniosła ok. 122 tys. złotych, a długość kolektora to 360 m. Dziś mogę powiedzieć, że budowa została zakończona. Trwają jeszcze formalności związane z jej odbiorem.

Wraz z początkiem marca rozpoczęły się prace przy termomodernizacji szkoły w Tarnawatce, które mają być zakończone do końca sierpnia 2021 roku. Wartość zadania to ponad 1,5 mln złotych.

Wykonywane są także roboty związane z rozbudową gazociągu w Tarnawatce. Choć gmina nie jest tu inwestorem, to dzięki naszym zabiegom i staraniom, udało się przekonać PSG do zainwestowania w nasz teren i zapewnienia dostaw gazu dla pozostałej części Tarnawatki oraz Tarnawatki-Tartaku. W pracach przygotowawczych  czynny udział brali nasi urzędnicy. Sprawa ma szczególne znaczenie dziś, kiedy czyste powietrze jest priorytetem, a zgodnie z uchwałą Sejmiku węglowe „kopciuchy” mają zniknąć do 2024 r. Niestety próby objęcia gazyfikacją innych miejscowości, z powodów ekonomicznych, nie powiodły się.

We wschodniej części gminy zakładane są światłowody. To także nie nasza inwestycja, ale w każdy możliwy sposób pomagamy wykonawcom w jej realizacji. Krótko mówiąc – już na wiosnę mamy w gminie wykopki.

Czy poza Tarnawatką, przewidziane są także jakieś większe inwestycje?

Oczywiście, że tak! Moim priorytetem jest zrównoważony rozwój całej gminy. Proszę tylko obiektywnie spojrzeć, czy któraś z naszych miejscowości jest pod tym względem dyskryminowana? Zdaję sobie sprawę, że nie da się zrobić wszystkiego na raz, ale przy solidnym zaangażowaniu można zrobić wszystko.

W tym roku budować będziemy wodociąg w Hucie wraz z przyłączeniem do naszej sieci Tymina, dotąd zaopatrywanego w wodę przez gminę Rachanie. Budową nowego kolektora w Wieprzowie zakończymy plan budowy sieci kanalizacyjnych w gminie. Dzięki pomocy rządu zadanie to zrealizujemy bez konieczności zaangażowania własnych pieniędzy. Może zabrzmi to nieskromnie, ale za swój osobisty sukces uważam pozyskanie od lipca ubiegłego roku kwoty 4 milionów 224 tys. złotych z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na sfinansowanie budowy drogi do Podhucia, rozbudowy GOK w Tarnawatce na potrzeby biblioteki oraz zakończenia kanalizacji Wieprzowa. Nie ma w okolicy gminy, która mogłaby równać się z Tarnawatką w tak skutecznym sięganiu po rządowe środki pomocowe.     

Wspólnie z powiatem tomaszowskim, budować będziemy drogę z Tarnawatki-Tartaku przez Wieprzów do Przecinki. Zgodnie z zawartą umową nasz udział w zadaniu wyniesie 50 % środków własnych inwestora.

Utwardzone zostaną drogi w Wieprzowie koło kościoła w kierunku Kolonii oraz w Niemirówku obok pomnika. Dzięki budowie drogi w Tarnawatce, zapewnimy zarówno dojazd do cmentarza, jak i terenów inwestycyjnych, na których powstanie duży zakład produkcyjny, a nasz budżet wzbogaci się o nowego i to znaczącego podatnika.

 O referendum

Panie wójcie ostatnie pytanie zadaliśmy nie bez kozery, bo chcielibyśmy usłyszeć Pańskie zdanie na temat przygotowywanego referendum w sprawie odwołania Pana z zajmowanego stanowiska.

Tak jak powiedziałem już wcześniej, referendum uważam za chęć odwetu na mojej osobie za próbę zamknięcia Szkoły w Hucie Tarnawackiej. Tym bardziej, że szkoła w tym roku zamknięta nie zostanie.

Dlaczego społeczność Huty i innych miejscowości z obwodu szkolnego nie skorzystała z mojej propozycji utworzenia stowarzyszenia i prowadzenia placówki samodzielnie? Proponowałem przecież dofinansowanie na poziomie tego, które otrzymuje szkoła w Tarnawatce. Czyżby okazało się, że rachunek ekonomiczny się zgadza i nie da się szkoły za taką kwotę utrzymać? Czy to oznacza, że gmina bez względu na wszystko, musi zapewnić utrzymanie tej jednostki?

Stawiane mi zarzuty uważam za absurdalne i pozbawione jakiejkolwiek racji. Inicjatorzy tego zamierzenia grają na ludzkich instynktach i to w dodatku nieuczciwie. Przykładem tego niech będzie choćby budowa hali sportowej w Tarnawatce, na utrzymanie której rzekomo nas nie stać. To ja postawię pytanie: czy w związku z tym należało zaniechać jej budowy, a może należało wybudować ją w Hucie Tarnawackiej? Jako nieuczciwe uważam także rozpowiadanie, że opowiedzenie się za referendum nie oznacza jeszcze odwołania wójta. Pytam więc, to o co chodzi? Albo odwołujemy wójta, albo nie. Dlaczego inicjatorzy nie mówią, że za tę cała awanturę zapłaci w całości gmina, czyli my wszyscy? Powiedzmy otwarcie, że referenda lokalne finansowane są w całości z budżetów jednostek samorządu.

Zachęcając do przeprowadzenia referendum, organizatorzy mówią mieszkańcom, że ja tych list z podpisami widzieć nie będę. Jest to wyraźna insynuacja, że dzięki temu nie zemszczę się na osobach mających inne zdanie niż ja. Nie będę tego komentował, bo kto mnie zna doskonale wie, że nigdy w taki sposób bym nie postąpił, a inicjatorzy po prostu oceniają mnie swoją miarą.

Na zakończenie dodam, że jeżeli referendum dojdzie do skutku, będę nawoływał mieszkańców do nieuczestniczenia w nim. Wierzę jednak, że rozsądek weźmie górę nad emocjami i uda się uniknąć nikomu niepotrzebnych zawirowań. 

Dziękujemy za rozmowę.

 

 

Powiązane posty